Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsdottir, Ragnheidurnb_NO
dc.contributor.authorBang, Camillanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:37Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:37Z
dc.date.created2014-04-03nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier709829nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269878
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hva elever i småskolen forteller om lek i forhold til egen fritid og i undervisning på skolen. Oppgavens utgangspunkt har vært lekteori og motivasjonteori, samt ulike læreplaner med vekt på lek og læring som K’06 og L97. Det presenteres også relevante politiske dokumenter som har betydning for skolens virksomhet.Jeg valgte å fokusere på barn fra en urfolkskultur og min problemstilling for studien er: Hva forteller fire barn fra en urfolkskultur om lek, og hva de liker å leke med på de ulike arenaene de ferdes i? Studien er basert på et empirisk materiale, der datainnsamlingen er kvalitativt forskningsintervju av fire samiske elever på 3. og 4.trinn, ved samme skole. Utfra de fire intervjuene ble det utviklet to kategorier som kjennetegner barnas synspunkter om lek på fritiden og på skolen. De to kategoriene er: Det elevene forteller om sin lek på fritiden og i friminuttene og Det elevene forteller om lek i skolens undervisning. Den første kategorien i undersøkelsen viser at elevene er engasjerte i sin fritid, de liker å oppleve å uttrykke seg gjennom bevegelse. Den andre kategorien viser at noen av elevene har erfart lek eller spill i skolens undervisning. Konklusjonen av denne studien er at barna liker å leke både i friminuttene og hjemme, og de vil gjerne erfare lek eller aktiviteter i undervisningen på skolen. Implikasjoner av studien er at lek kan med fordel trekkes mer inn i undervisning i småskolen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectLek i tilknytning til fritid og undervisningno_NO
dc.titleBarns lek på ulike arenaer: En kvalitativ undersøkelse om hva samiske elever i småskolen forteller om lek i tilknytning til fritid og undervisningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record