Show simple item record

dc.contributor.advisorAarsand, Pålnb_NO
dc.contributor.authorHeglum, Torilnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:33Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:33Z
dc.date.created2014-02-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier693548nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269844
dc.description.abstractI denne studien har jeg sett på samhandling i lek mellom barn med funksjonsnedsettelse uten verbalt talespråk og funksjonsfriske barn i barnehagen. Fokuset har vært på barns forhandling om deltakelse i leken, lekens organisering ved posisjonering og barns bruk av artefakter. I arbeidet med å studere barns lek har jeg brukt samtaleanalysen som verktøy for å forstå språklig interaksjon og studert samspillet fra et deltakerperspektiv Alle analytiske funn er basert på analyser av kroppsspråk og verbal tale. Hvordan barna lyktes i samhandlingen viste seg å være avhengig av posisjonering og hvordan de forsto handlingen de skulle være en del av. Videre var det avgjørende hvordan de mestret å samordne sine handlinger med andre, og hvordan de forsto og mestret bruken av artefaktene som ressurs. Fokusbarnas mulighet til selv å bestemme hva de vil leke, hvilke leker de velger og hvem de vil leke sammen med, viser seg å avhenge av hvordan omgivelsene forholder seg til og definerer deres deltakelse. Om de skal lykkes og bli både aktive og ratifiserte deltakere, viste analysene at de er helt avhengige av at både barn og voksne viser dem hvordan de skal handle i leken, og hvordan artefaktene skal fungere innenfor aktivitetsrammen de er en del av.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectDeltakelseno_NO
dc.subjectartefakterno_NO
dc.subjectmedieringno_NO
dc.subjectsamtaleanalyserno_NO
dc.subjectposisjoneringno_NO
dc.subjectvideoobservasjonno_NO
dc.subjectdeltakende observasjonno_NO
dc.subjectkompetanseno_NO
dc.titleBarns deltakelse i lek: En kvalitativ studie om hvordan barn med funksjonsnedsettelse uten verbalt talespråk deltar i lek sammen med funksjonsfriske barn i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record