Show simple item record

dc.contributor.advisorUlleberg, Hans Petternb_NO
dc.contributor.advisorTveit, William Arnenb_NO
dc.contributor.authorMaier, Hildegard Maria Elfriedenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:30Z
dc.date.created2013-11-13nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier664008nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269824
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt hvordan tre førskolepedagoger opplever og beskriver sitt arbeid med regler og rutiner i barnehagens avdelinger med de eldste barna, og hva de tenker om voksenstyring generelt. For å finne ut av førskolelærernes tanker og erfaringer har jeg benyttet meg av kvalitativ metode. Datainnsamlingsstrategien var semistrukturerte intervju. Teori om taus kunnskap og felles praksis, om regler og rutiner og proaktiv tilnærming og om barnas medvirkning og den autoritative voksenrollen har vært utgangspunkt for analysen av forskningsdeltakernes utsagn. Studien viser at informantene mine opplever ulik praksis i bruk av regler og rutiner som en utfordring. De synes det er viktig å ha rutiner og regler, som danner en trygg ramme for barna, og er generelt opptatt av å være i forkant av utrygghet og problemer. Samtidig opplever førskolelærerne at de må gå en balansegang mellom voksenstyring og barnas autonomi og mellom barnas behov for trygghet og deres krav på reell medvirkning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Jeg tror det er trygghet for de, at det er litt sånn fast" - En kvalitativ studie av tre førskolelæreres  beskrivelser og opplevelser av sitt arbeid med regler og rutinernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record