Show simple item record

dc.contributor.advisorSkaalvik, Sidselnb_NO
dc.contributor.authorWik, Lilliannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:27Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:27Z
dc.date.created2013-09-23nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier650896nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269802
dc.description.abstractTema for denne kvalitative studien er kompetanseutvikling hos lærere. Jeg ønsker å få svar på om lærere kan utvikle kompetanse ved å delta i kartlegging av elevers lese- og skrivevansker med Arbeidsprøven. Problemstillingen er: Hvilke erfaringer høster tre lærere gjennom å være observatør i gjennomføringen av Arbeidsprøven og deltaker i analysearbeidet og utarbeidingen av tiltak? Hvilken verdi ser deltakerne i å delta i dette arbeidet sammen med en erfaren veileder? Hvilke forventninger har deltakerne til å gjennomføre prøven på egen hånd? Utvalget består av tre lærere som har henvist elever med lese- og skrivevansker til PPT og som i den forbindelse har deltatt i kartleggingen med Arbeidsprøven. Informantene uttrykker at de har lært ved å delta som observatør ved kartleggingen og i drøftinger rundt tilrettelegging av tiltak. De hevder at tiltakene de har satt i gang på bakgrunn av kartleggingen har hatt effekt på elevenes lesing. Før gjennomføringen av Arbeidsprøven hadde de motforestillinger mot å bruke så mye tid på kartleggingen. Etter å ha deltatt under kartleggingen poengterer de at prøven ikke bør gjennomføres uten at læreren som underviser elevene er til stede. Det begrunner de med at observasjonen gir verdifull informasjon og er et godt grunnlag for refleksjoner om tiltak. Informantene hevder at det kreves kompetanse for å utføre Arbeidsprøven, og de har ulike forventninger om å gjennomføre prøven selv. Informantene er samstemte i at prøven gir mye informasjon om elevenes mestring og tilretteleggingen av tiltak som øker leseferdighetene til elevene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Jeg jobber annerledes nå enn før": En kvalitativ studie av tre læreres erfaringer etter å ha vært med i gjennomføringen av Arbeidsprøvennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record