Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorImsen, Gunnnb_NO
dc.contributor.authorReitan, Irinanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:13Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:13Z
dc.date.created2012-12-07nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier574963nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269715
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på faktorer som har vært av betydning for initiering og implementering av matematikkverktøyet ”Alle teller” på lærer- og elevnivå, samt i hvilken grad lærere opplever verktøyet som nyttig. Arbeidet baserer seg på resultatene fra en kvantitativ undersøkelse rettet mot matematikklærere som har brukt ”Alle teller”. Oppgaven er forankret i Fullans utviklingsteori som hovedteori og McIntosh sin filosofi om matematikkundervisning i tallforståelse, som er en sentral teori i ”Alle teller”. Det kan hevdes at både de deskriptive resultatene fra undersøkelsen og analyseresultater viser en positiv tendens i forhold til læreres bruk av verktøyet. Gjennom de kvantitative analysene kan vi se at avsatte ressurser i form av tidsbruk, veiledning og håndboka ”Alle teller” har hatt størst påvirkning på endringer på lærer- eller elevnivå ut fra lærernes egen oppfatning.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis examines factors that have been important for the initiation and implementation of the mathematical development tool "Alle teller" at the teacher level. By drawing on a quantitative study concerning mathematics teachers who have used it, this enterprise is endeavored. The thesis is, accordingly, based on Fullan’s development theory as a general theory and McIntosh's philosophy of mathematics teaching in number sense, which is a central theory in “Alle teller”. The descriptive results and analysis from the study shows that the results, in these theoretical areas, can evince to be positive. Through the quantitative analysis we can see that the allotted resources in terms of time, guidance and the book "Alle teller" had the greatest influence on changes in the teacher or pupil level from the teacher's opinion.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title“Alle teller” som matematikkløft: En kvantitativ studie om innføring av matematikkverktøyet “Alle teller” i grunnskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel