Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrostad, Pernb_NO
dc.contributor.advisorBerg, Annenb_NO
dc.contributor.authorFitzgerald, Lene Sollinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:46Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:46Z
dc.date.created2011-12-20nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier467845nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269509
dc.description.abstractMotorisk usikre barn favner en stor gruppe; fra de som er litt klumsete til de som har store motoriske problemer. Slike problemer henger ofte sammen med lærevansker, og i skolen kan spesialpedagogen møte utfordringer med hensyn til å iverksette adekvate tiltak for denne sårbare gruppen. Denne studien omhandler barn i alderen 5–16 år som har gjennomført en prosessorientert treningsmetode ved Motorikksenteret i perioden 2004–2011. Barna har sammen med sine familier oppsøkt senteret hovedsakelig på grunn av motorisk usikkerhet. Hvis et barn fremdeles har rester av primitive reflekser i kroppen, er dette en indikasjon på en umodenhet i nervesystemets funksjon (nevromotorisk umodenhet) og kan være en underliggende årsak til at barnet er motorisk usikkert. Dette kan få konsekvenser for faglige prestasjoner på skolen. The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) har utviklet en nevrofysiologisk treningsmetode for å trene bort disse refleksene, og det er denne treningsmetoden som har vært benyttet ved senteret. Formålet med denne studien har vært å måle effekten av INPP’s treningsmetode, for å se om barnas refleksstatus har endret seg og om dette har endret deres motoriske ferdigheter. Motorikkens betydning for læring har også blitt fremhevet. Resultatene viser at de barna som gjennomførte trening, signifikant endret både sin refleksstatus og sine motoriske ferdigheter. Det er dermed sannsynlig at andre barn med lignende vansker kan ha nytte av en slik trening. Studien håper jeg kan bidra til mer kunnskap om nevromotorisk umodenhet og nevrofysiologisk trening, slik at den kan være til hjelp for å tilrettelegge og iverksette hensiktsmessige tiltak for barn som er motorisk usikre.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleMotorisk usikre barn: En kvantitativ studie om betydning av nevrofysiologisk trening for barn som er motorisk usikrenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel