Show simple item record

dc.contributor.authorEid, Sissel Tone Øienb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:21Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:21Z
dc.date.created2011-03-17nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier404574nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269325
dc.description.abstractFormålet med denne studie var å undersøke om og hvordan voksne i et retrospektivt perspektiv opplevde å være barn av rusmisbrukere, og om de mente at de viste noen form for signaler til omgivelsene. Dette ut i fra opplevelser de mente de hadde i tiårsalderen. Jeg benyttet en kvalitativ forskningsmetode for å få frem deltakernes erfaringer og opplevelser. Studien er basert på intervju av seks voksne mennesker som har vært barn av rusmisbrukere. Disse ble valgt ut i fra etiske argumenter og den praktiske gjennomføringen av prosjektet. For innhenting av datamaterialet anvendte jeg en intervjuguide som var bygd opp med utgangspunkt i et halvstrukturert intervju. Alle intervju ble transkribert og analysert. Resultatet ble sortert ut i fra kategoriene; kommunikasjon, relasjoner og selvoppfatning. Deretter ble teoriene drøftet opp i mot kategoriene. Hovedfunnene viste at det var overraskende hvor stor betydning opplevelsene som informantene hadde, påvirket signalene. Det er disse opplevelsene som fortsatt den dag i dag plager informantene og gjør at de fortsatt sliter. Slik som informantene uttrykte det, hadde deres hverdag vært langt enklere i dag dersom omgivelsene på et langt tidligere tidspunkt hadde sett signalene de ga.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleBarn av rusmisbrukere: - En kvalitativ studie om hvordan voksne opplevde å være barn av rusmisbrukere og hvilke signaler de viste sine omgivelser.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record