Show simple item record

dc.contributor.authorRosseland, Kent Mikaelnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:15Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:15Z
dc.date.created2011-02-15nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier397726nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269281
dc.description.abstractThree new leaders were interviewed in this study to find out how they view their own need for learning, how they view themselves as leaders and what gives motivation for learning. The study focuses on persons with a technical background that have been leaders for less than two years. The purpose of the study is to bring forth knowledge on how new leaders view their own need for learning, and uses a qualitative, phenomenological approach. In the analyses phase an inductive approach based on Ground Theory was used. The goal of the study is to give new leaders insight into the transition from a technical profession to a leader, and the challenges this transition brings. The contribution from the organisation towards learning in new leaders became important during the analyses. It is therefore a goal for the study to help organisations to contribute to learning among their leaders. The empirical information gathered in the study is compared to theories that says that leadership can be learned (Goleman, Boyatzia & McKey 2002, Northouse 2007, Zenger & Folkman 2002), and that leadership learning must be continuous and long term (Goleman et al. 2002, Maxwell 2007, Senge 2006, Zenger & Folkman 2002). Other relevant theories in the study are self-concept, self-efficacy and self-esteem (Harter 1993, James 1892, Rosenberg 1979, Shavelson, Hubner & Stanton 1976). The purpose of the study is to say something about how new leaders see themselves as leaders and whether this gives motivation for learning. Theories about leadership skills, and how to develop leadership skills, are also presented (Goleman et al. 2002, Hargie 2006, Kolb 1984, Kouzes & Posner 2007, Senge 2006, Zenger & Folkman 2002). The empirical findings in the study show that the new leaders see themselves as leaders, but that they feel that they need to further develop their leadership skills to become better leaders. The new leaders say that they read leadership theory and that they use experienced leaders as mentors. None of the leaders in this study have a plan for their leadership development, and they don’t think that they will prioritise leadership development in the near future. The organisations have few explicit expectations related to leadership development. The overall conclusion by the researcher is that the new leaders are comfortable in their new position, and that this impedes their development of leadership skills.nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven ble tre nye ledere intervjuet for å finne ut hvordan de vurdere sitt eget behov for læring, hvordan de ser på seg selv som ledere og hva som gir motivasjon til læring. Oppgaven fokuserer på personer som med teknisk bakgrunn som har hatt personalansvar i mindre enn to år. Målet med oppgaven er å frembringe kunnskap om hvordan nye ledere erfarer eget behov for læring og oppgaven benytter en kvalitativ, fenomenologisk tilnærming. I analysefasen benyttes en induktiv tilnærming hentet fra Grounded Theory for å gi innsikt i nye lederes oppfatninger av seg selv. Målet med oppgaven er å gi nye ledere innsikt i overgangen fra teknikker til leder og eventuell utfordringer i overgangen til den ledende rollen. Organisasjonens bidrag til læring hos nye ledere ble også et viktig tema i oppgaven, og et mål her er å gi organisasjoner innsikt i hvordan de kan bistå læring hos sine ledere. Den empiriske informasjonen som er samlet inn stilles opp mot teoriene om at ledelse kan læres (Goleman, Boyatzia & McKey 2002, Northouse 2007, Zenger & Folkman 2002) samt at læring av ledelse må ha et kontinuerlig og langsiktig perspektiv (Goleman et al. 2002, Maxwell 2007, Senge 2006, Zenger & Folkman 2002). Annen relevant teori i denne oppgaven omhandler selvvurdering, mestringsforventning og selvakseptering (Harter 1993, James 1892, Rosenberg 1979, Shavelson, Hubner & Stanton 1976). Oppgaven forsøker å si noe om hvordan nye lederne vurderer seg selv som leder, og om dette gir utslag i motivasjon for læring. Teori om lederegenskaper, samt læring og trening på slike egenskaper, er også presentert (Goleman et al. 2002, Hargie 2006, Kolb 1984, Kouzes & Posner 2007, Senge 2006, Zenger & Folkman 2002). Empirien i oppgaven viser at de nye lederne oppfatter seg selv som ledere, men er bevisst at de bør utvikle sine lederegenskaper for å bli bedre ledere. De nye lederne sier også at de oppsøker teori om ledelse og brukere ledere med mer erfaring som mentorer. Ingen av lederne som er intervjuet har en plan for egen læring, og tror ikke at de vil prioritere læring eller trening i nær fremtid. Organisasjonen har få eller ingen eksplisitte forventninger til læring hos de nye lederne. Forskerens overordnede konklusjon i oppgaven er at de nye lederne er komfortable i den ledende rollen, og at dette demper iveren for å utvikle egne lederegenskaper.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleOppfatning av eget læringsbehov hos nye ledere:  Hvordan oppfatter en ny leder sine lederegenskaper og seg selv som leder? Hvilke behov for læring opplever nye ledere?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record