Show simple item record

dc.contributor.advisorEvensen, Lars Sigfrednb_NO
dc.contributor.advisorBrumo, Johnnb_NO
dc.contributor.authorAmundsen, Oscarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:37:11Z
dc.date.available2014-12-19T14:37:11Z
dc.date.created2003-12-19nb_NO
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier124968nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-5349-1nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268970
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne avhandlingen er at folk deler kunnskap og erfaring gjennom å fortelle historier til hverandre. Kjernematerialet i avhandlingen består av samtaler / dybdeintervjuer med utvalgte ansatte og ledere på ulike nivåer i finanskonsernet Gjensidige NORs organisasjon. De fortellingene det fokuseres på handler om gjennomføring av planlagte endringer i organisasjonen. Resultatene i avhandlingen handler om at de konkrete erfaringene spres og gir opphav til kollektive fortolknings-rammer for hvordan en forstår endringsprosesser. Slik viser avhandlingen hvordan endringsprosessene fra fortida gir grunnlag for folks forventninger og handlinger i forhold til nye endringer som skal gjennomføres. En av konklusjonene i arbeidet er at det vil være en fordel å ta i bruk mer av den kunnskapen som organisasjons-medlemmene besitter om endringsarbeid. Dette handler bl.a. om å lære av erfaring. En bredere kunnskapsinnhenting og involvering vil dessuten forankre prosesser og beslutninger (gi eierskap) – på en måte som øker muligheten for at gjennomføringen av endringsprosjekter lykkes.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherDet historisk-filosofiske fakultetnb_NO
dc.subjectorganizational sagaen_GB
dc.subjectnarrativeen_GB
dc.titleFortellinger om forandring: En narrativ studie av planlagt organisasjonsendring i et norsk finanskonsernnb_NO
dc.title.alternativeStories about change: A narrative study on planned organizational change in a norwegian finance corporationnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber307nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norsk senter for barneforskningnb_NO
dc.description.degreedr.art.nb_NO
dc.description.degreedr.art.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record