Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrømme, John Alexander
dc.contributor.authorHansen, Tor Magnus
dc.date.accessioned2020-11-10T13:47:03Z
dc.date.available2020-11-10T13:47:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687186
dc.description.abstractProblemstillingen i denne oppgaven har vært hvordan læreren kan tilrettelegge undervisningen i naturfag slik at elevene i videregående skole kan utvikle effektive, individuelle læringsstrategier som et ledd i selvregulert læring. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven bygger på et kognitivt og sosialkonstruktivistisk læringssyn. Intelligensen er satt sammen av et spekter av fasetter og er vårt mentale verktøy for læring. Læringen innebærer dermed store individuelle variasjoner og det enkelte individet bygger sin erkjennelse gjennom refleksiv erfaring, i samhandling med andre mennesker. Læringsstrategier er ulike teknikker som den lærende tar i bruk for å tilnærme seg læringssituasjonene på en aktiv, fleksibel og effektiv måte. Overflatelæring er enkle, kognitive strategier for å tilegne seg kunnskap; memorering. Fordypning og organisering er komplekse, kognitive strategier som sammen med evnen til å reflektere over egen læring, gir dybdelæring. Refleksjon over egen læring er en metakognitiv strategi for kontroll med læringen. Individuelle læringsstrategier er viktig for selvregulert læring som utgjør en forutsetning for effektiv læring i skolen og gir et godt grunnlag for livslang læring. I forbindelse med oppgaven har jeg har gjennomført en undersøkelse blant 57 egne elever i to klasser i naturfag i videregående skole. Faktoranalyser av data fra en spørreundersøkelse blant elevene, gir grunnlag for å skille ut tre målbare påstander for hver av de fire lærings-strategiene memorering, fordypning, organisering og kontroll. På dette grunnlaget er det utarbeidet forslag til et forenklet kartleggingsverktøy for læringsstrategier. Læring skapes i møtet mellom elevenes læringsstrategier og lærerens undervisning. Undersøkelsene understøtter at læringsstrategier kan læres. En omlegging av undervisningen der læringsstrategier ble vektlagt, kan spores i dataene fra før og etter omleggingen. Analysene viser signifikant resultatframgang tilsvarende om lag en halv karakter fra før til etter omleggingen. Samtidig viser korrelasjonsanalyser av data fra spørreundersøkelsen at sammenhengene mellom bruk av læringsstrategier og læringsresultater er styrket. Eksplisitt vektlegging av læringsstrategier i naturfagundervisningen kan se ut til å ha effekt. Data fra andre kilder som elevenes bruk av dokumenter fra læringsplattformen ITL, understøtter hovedfunnene. Det er utarbeidet en skisse til et opplegg for naturfag i videregående skole, der kartlegging og undervisning i bruk av læringsstrategier er et vektlagt element.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleLærer i utvikling - læringsstrategier, læringsledelse og selvregulert læring i naturfag - En undersøkelse i to klasser i naturfag i videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel