Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstern, Tone Pernille
dc.contributor.authorMyrseth, Anne Kristin
dc.date.accessioned2020-11-10T13:30:46Z
dc.date.available2020-11-10T13:30:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687163
dc.description.abstractKunstdidaktiske muligheter i kunstmøter med installasjonen MIKE er en masteroppgave i fag og yrkesdidaktikk, estetiske fag, gjennomført ved Program for lærerutdanning NTNU. Masteroppgaven er tenkt å være et bidrag til kunnskapsutvikling innen didaktisk arbeid med kunstformidling. For å kunne finne svar på min problemformulering, Muligheter til å skape fagdidaktisk materiale i kunstneriske erfaringer mellom kunstner, kunstuttrykk, formidler og barn, har jeg benyttet meg av to forskningsmetodologier (flerdesign): Grounded theory og Arts based research. Oppgaven viser hvordan man kan jobbe kvalitativt med muntlige og visuelle intervjuer som igjen har generert lydfiler, videomateriale, transkriberte intervjuer og tegninger. Koding av det transkriberte materialet med de voksne forskningsdeltakerne er gjort med inspirasjon av konstant komparativ analyse, mens analyse og fortolkning av det muntlige og visuelle materialet med barnehagebarna, er gjort med en A/R/Tography. Som en del av min A/R/Tography har jeg skapt en kunstbok. Jeg har respondert kunstnerisk på de visualiseringer som barna gjorde og på de møter som fant sted i mitt intervju med dem. Dette er visualiseringer som forteller meg noe om deres erfaringer i kunstmøtet med MIKE. Analysen er satt inn i et eksistensielt og sosialkonstruktivistisk vitenskapsteoretisk perspektiv. MIKE som er laget av Ellen Sofie Griegel er en innstallasjon som ble stilt ut som ett av flere kunstverk på Trøndelagsutstillingen, i Trøndelag senter for samtidskunst sine lokaler, høsten 2013. De kunstdidaktiske muligheter jeg ser i mitt prosjekt er knyttet opp mot form, tid og kommunikasjon. Leken gir mennesker muligheter til å vokse og utvikle seg. Former muliggjør for mennesker å være i dialog med seg selv og andre, med alle våre sanser, for så å gå inn i den ordløse forestillingen. Kunsten er eksistensiell og bevisstgjør oss i vår kvalitative væren i tid. Vår fortid, nåtid og fremtid forenes. Gjennom kunstmøter kan vi minnes, vi utvikler vår fantasi og vår virkelighet, noe som muligjør drømmer, forestillinger og et håp om en fremtid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleKunstdidaktiske muligheter i kunstmøter med installasjonen MIKEen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel