Show simple item record

dc.contributor.advisorMunkebye, Eli
dc.contributor.authorHaugaard, Ingvil Helene Fossum
dc.date.accessioned2020-11-10T13:27:35Z
dc.date.available2020-11-10T13:27:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687157
dc.description.abstractDagens klima og miljøutfordringer endrer samfunnets behov for kompetanser og Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å ha et utdanningssystem der elevene utvikler handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og fremtid. Tidligere forskning har derimot vist stor avstand mellom teori og praksis, noe denne studien ønsker å utforske om kan skyldes begrenset kjennskap til og forståelse for Utdanning for bærekraftig utvikling, også i læreplanen. Holdninger påvirker alt vi foretar oss i og i forhold til naturen, men er i liten grad utforsket, studien søker derfor å beskrive lærere og rektorers tanker om holdninger og holdningsskapende naturfagundervisning for bærekraftig utvikling i naturfagklasserommet. Studien er en kvalitativ studie med et fleksibelt forskningsdesign, der datamateriale er samlet inn ved intervjuer av lærere og rektorer som har deltatt eller deltar på Den naturlige skolesekken og i tillegg til intervjuer av representanter fra Naturfagsenteret. Lydopptakene fra intervjuene er transkribert i sin helhet, med meningsfortetting av enkelte kategorier. Problemstillingen og forskningsspørsmålene belyser hvordan kjennskap til og forståelse for begrepene bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling og holdningspåvirkning virker inn på holdningsarbeid og holdningsskapende undervisning, samt ønsker for utdanning for bærekraftig utdanning i fremtiden. Studien viser at lærere og rektorer har en begrenset kjennskap til og forståelse for Utdanning for bærekraftig utvikling ved at de har et gjennomgående kunnskapsfokus. Det gjøres få koblinger til utdanning for bærekraftig utvikling i læreplanen. Holdninger og holdningsskapende undervisning anses som viktig, men det ble uttrykt usikkerhet knyttet til skolens mulighet for holdningspåvirkning, i forhold til det sosiale utenfor skolen. Ønsker for fremtiden var blant annet mer ressurser, tid, kompetanse, en gjennomsyring av læreplanen og et generelt større fokus på Utdanning for bærekraftig utvikling. Studien konkluderer med at et kunnskapsfokus er i strid med målet om å utvikle elevenes handlingskompetanse, som også innebærer en utvikling av positive miljøvennlige holdninger, og at en derfor må rette fokus på et bredere kompetansebegrep. Implementering av utdanning for bærekraftig utvikling gjennom strategiplanen og læreplanen må styrkes og ressurser og støttetiltak må komme på plass for at utdanning for bærekraftig utvikling skal drives hensiktsmessig. Et større fokus på utdanning for bærekraftig utvikling kan være med på å skape paradigmeskiftet samfunnet trenger for å oppnå målet om en bærekraftig fremtid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleKompetanse for en felles fremtid - En kvalitativ studie av lærere og rektorers kjennskap til og forståelse av Utdanning for bærekraftig utvikling med fokus på holdninger, holdningsskapende undervisning og ønsker for fremtidenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record