Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Kari
dc.contributor.authorAlterhaug, Hanne
dc.date.accessioned2020-11-10T13:22:17Z
dc.date.available2020-11-10T13:22:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687149
dc.description.abstractBakgrunnen for denne masteroppgaven er at jeg er kritisk til at estetiske fag og estetiske fags metoder i stor grad marginaliseres når det fokuseres så sterkt på den målbare kunnskapen i skolen. Ungdomstrinnet er for tiden ett av Kunnskapsdepartementets satsingsområder (2013-2017), og noe av målet med denne satsingen er å gjøre trinnet mer motiverende for elevene gjennom å gjøre fagene mer praktiske, varierte og relevante. På tross av at det å bruke metoder fra estetiske fag i andre fag er ansett som god undervisningspraksis i denne sammenheng, er estetiske fag og estetiske fags metoder ikke et tema i denne satsingen. Både nasjonalt og internasjonalt har det i det siste vært diskusjoner om hvorvidt den tiltakende målekulturen bringer skolen inn i en mer instrumentell, produktorientert retning. Det er frykt for at denne dreiningen truer skolens målsetting om en helhetlig kunnskaps- og dannelsesdimensjon. Min oppfatning og erfaring er at på ungdomstrinnet kan estetiske innfallsvinkler gjøre denne helhetlige kunnskaps- og dannelsesdimensjonen mer tilgjengelig. Å vektlegge en estetisk tilnærming til læring i teorifag kan også motivere og inspirere elevene til innsats. Dette kan igjen bidra til at trinnet oppleves som mer meningsfylt. På denne bakgrunn ønsket jeg å undersøke temaet estetiske læreprosesser på ungdomstrinnet i denne studien, og valgte å avgrense det til estetisk tilnærming til læring i teorifag. Problemstillingen for undersøkelsen er «Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærere når de vektlegger estetisk tilnærming til læring i teorifag på ungdomstrinnet?» Funnene i denne undersøkelsen leder meg til den konklusjon at estetisk tilnærming til læring gjør det mulig å skape et pedagogisk dobbeltspor i all undervisning i ungdomsskolen, der både et lærings-og kompetansespor og en dannelsesdimensjon er ivaretatt – i tråd med det som er målene for opplæringen i norsk grunnskole. På bakgrunn av funnene i denne undersøkelsen og andre undersøkelser, både internasjonale og nasjonale, vil jeg hevde at det bør legges større vekt på å tydeliggjøre hva estetiske fag og estetiske fags metoder kan tilføre ungdomstrinnet i den videre satsingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.title"Så jeg tror det gjør noe med en altså, når du bruker kroppen og må bruke fantasien - at du husker det på en annen måte" - Om estetiske læreprosesser og estetisk tilnærming til læring i teorifag på ungdomstrinneten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record