Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Cecilie
dc.contributor.authorMerket, Monika
dc.date.accessioned2020-11-10T07:54:32Z
dc.date.available2020-11-10T07:54:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687024
dc.description.abstractTema for min masterstudie er elevene sitt valg av videregående opplæring. Gjennom studien har jeg spesielt lagt vekt på hvordan elevene opplever valget og hvilke faktorer de uttrykker er avgjørende for valget de tar. Min problemstilling var: Hvordan opplever elever med ulik foreldrebakgrunn i et bygdesamfunn å velge videregående opplæring? For å belyse min problemstilling har jeg lest teori om sosial reproduksjon gjennom Pierre Bourdieu, Basil Bernstein og Paul Willis. På bakgrunn av teori og studier av disse forskerne, har jeg valgt sosial bakgrunn som hovedskille i min studie. Jeg har også vektlagt den geografiske beliggenheten i min studie, det at studien er gjort i et bygdesamfunn. Anton Hoem har gjort studier på bygdesamfunn og bysamfunn som jeg har brukt i det teoretiske grunnlaget. Hoem har også skrevet om sosialiseringsprosesser i samfunnet, her har jeg også brukt Øyvind Kvello for å få en større dybde i sosialiseringsbegrepet. I tillegg har jeg lest Anthony Giddens for å inkludere trygghetsbegreper som ble sentralt. For å få tak i informantene sin opplevelse i valg av videregående skole, valgte jeg en kvalitativ studie med fenomenologisk tilnærming. Jeg intervjuet seks informanter, der foreldrene hadde ulikt utdannelsesnivå, for å undersøke hvilken rolle dette hadde i valget. Nettopp foreldrene sin utdanningsbakgrunn, viste seg å være en faktor i informantene sitt valg av videregående opplæring. De hadde påbegynt samme utdanningsvei som sine foreldre. Der informantene med foreldre med utdanning på universitet/høyskolenivå en tydelighet i valg av relevante rådgivere. De søkte råd hos foreldre og ansatte på skolen, mens informantene med foreldre som hadde yrkesrettet utdanning på videregående nivå, i stor grad hadde diskutert valget med venner. Informantene uttrykte også et skille i foreldrestøtte, i hvor stor grad foreldre etterspurte skolearbeid. De informantene med foreldre med utdanning på universitets/høyskolenivå fulgte opp og etterspurte i større grad skolearbeid enn de med informantene som hadde foreldre med utdanning på videregående nivå. Ingen av informantene mente venner var avgjørende for valget. De uttrykte i stor grad at de hadde tatt et selvstendig valg. På tross av dette hadde alle informantene valgt en studieretning der en eller flere av sine nærmeste venner gikk. Flere av informantene uttrykte også en vegring mot å flytte på hybel eller studere i bykommunen i nærheten. Trygghet og geografisk beliggenhet ble dermed også et sentralt tema i studien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleValg av videregående opplæring og betydning av sosial bakgrunn i et bygdesamfunnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record