Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoveid, Halvor
dc.contributor.authorSimula, Eliisa Kyllikki
dc.date.accessioned2020-10-22T08:44:14Z
dc.date.available2020-10-22T08:44:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684376
dc.description.abstractDenne masteroppgaven vil belyse hvordan fem lærerne på yrkesfag i en videregående skole opplever samarbeid i den gruppen lærerne tilhører. Formålet med studien er å forstå meningsinnholdet i lærernes egne fortellinger, deretter beskrive og analysere lærernes erfaringer om muligheter og utfordringer i dette samarbeidet. Hensikten er å få innsikt i og økt forståelse for lærernes verden i skolen ved å benytte Edgar Scheins modell for kulturanalyse. Modellen skiller tre nivåer: artefakter og atferd, verdier og normer og grunnleggende antakelser. Studien er en kvalitativ studie med fenomenologisk hermeneutisk tilnærming og tar for seg kulturforståelse i lærersamarbeid. Lærerne i denne studien forstås som en sosial enhet, en subkulturell gruppe i skolen. Med utgangspunkt i problemstillingen: Hva kjennetegner lærersamarbeid i uformelle og formelle møter? Lærernes egne erfaringer om muligheter og utfordringer ble empiri samlet inn gjennom observasjon og brevmetode. Disse metodene belyser ulike sider i lærernes virkelighet og sammen gir de empiri som representerer et utsnitt av fenomenet lærersamarbeid. Funn i analysen antyder at lærerne opplever de gjør en god jobb sammen. Lærernes felles elevsyn ser ut til å være det bærende elementet i samarbeid. Lærerne opplever utfordringer i tverrfaglig samarbeid og skolens organisatoriske og fysiske rammeverket som begrensende til samarbeid. I tillegg avdekker funn verdikonflikt knyttet til møtevirksomhet, i bruken av den samlede ressursen som ligger i lærernes ulik kompetanse og i bruken av ny kompetanse. Funn tyder på at gruppen har lært gjennom felles opplevelser å tilpasse seg interne og eksterne utfordringer. Dette innebærer at lærerne indentifiserer seg med gruppens grunnleggende antakelser slik at samarbeid i gruppen oppleves som riktig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleKulturforståelse i lærersamarbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel