Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLindset, Snorrenb_NO
dc.contributor.authorNygård, Guttormnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:32:57Z
dc.date.available2014-12-19T14:32:57Z
dc.date.created2014-07-14nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier733992nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267596
dc.description.abstractI denne oppgaven analyseres kapitalstrukturen og konkurspolitikken i et selskap hvor egenkapitaleierne også eier en del av selskapets gjeld. Nåverdien av utbetalingsstrømmen fra selskapets produksjon av EBIT brukes som underliggende aktivum i en modell for kapitalstrukturen hvor vi antar tidsuavhengig gjeld. Det blir sett på eksogen konkursverdi som bestemmes av en låneavtale om positiv nettoverdi på gjelden og på optimal konkursverdi som maksimerer verdien av egenkapitaleiernes investerte midler. Analysen viser at en blandet investeringsstrategi kan gi merverdi for egenkapitaleierne i forhold til kun å eie selskapets egenkapital. Den viser også at konkursverdien er høyere når egenkapitaleierne også eier noe av selskapets gjeld i forhold til om de ikke gjør det.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis analyses the capital structure and bankruptcy policy of a firm where the equity owners also owns a part of the firm’s debt. The present value of the stream of payouts from the company’s production of EBIT is used as the underlying asset in a model of capital structure when debt is assumed time-independent. The thesis considers an exogenous bankruptcy value which is determined by a debt covenant meant to secure a positive net worth on the debt. It also considers an endogenous bankruptcy value which maximizes the value of the equity owners’ invested capital. The analysis shows that a mixed investment strategy could provide added value to equity owners compared to an investment strategy only in equity. It is also shown that the bankruptcy value is higher when equity owners also own some of the firm’s debt compared to when they only hold equity.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO
dc.titleNår selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel