Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne.
dc.contributor.authorJasinski, Marek.
dc.date.accessioned2020-08-16T16:05:03Z
dc.date.available2020-08-16T16:05:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672531
dc.description.abstractI denne oppgaven finner jeg en positiv og signifikant effekt på elevprestasjoner av å være født tidligere på året i både Norge og Sverige. Jeg undersøker dette spørsmålet igjennom en regresjonsanalyse av elevprestasjoner i PIRLS-undersøkelsen i 2001 og kontrollerer for en rekke elev-, familie- og skolevariable. Den relative alderseffekten er robust og kan påvises i flere modellspesifikasjoner og underutvalg. I Norge scorer elever født i januar 1/3 av et standardavvik høyere på leseferdigheter enn de født i desember, mens i Sverige er tilsvarende effekt 1/5 av et standardavvik. Jeg finner også en betydelig kjønnsforskjell i favør jenter på elevprestasjonene i alle land, men den relative alderseffekten er ikke statistisk forskjellig mellom kjønnene.
dc.description.abstractIn this analysis I find a positive and significat effect on test results from being born early in the year in both Norway and Sweden. I analyze this question though regression analysis of test results in the PIRLS-study in 2001, and I control for several student, family and school-characteristics. The relative age effect is robust and can be shown in several model specifications and subsamples. Students in Norway that are born in january score about 1/3 of a standard deviation higher than students born in december. In Sweden the same effect is roughly 1/5 of a standard deviation. I find a substantial and significant gender effect where girls have better test results than boys in all countries, but the relative age effect is not statistically different between countries.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHvor viktig er bursdagen? En analyse av sammenhengen mellom elevprestasjoner, kjønn og når på året elevene er født
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record