Show simple item record

dc.contributor.advisorBaghban, Mohammad H.
dc.contributor.authorMuratshin, Dmitry
dc.contributor.authorSadat, Ramish
dc.contributor.authorSvingen, Håvard
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:16Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672410
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å finne den beste egnede skjærforbindelsen laget av massivtre i komposittelementer bestående av massivtre og betong med tanke på fasthetsegenskaper. Vi har testet 10 forskjellige elementer med tre prøver av hvert element. Det er blitt gjennomført bøyestrekktester på elementene for å sjekke nedbøyning og bruddlasten. Det ble støpt betong på tre prøver av hvert element bortsett fra ett element som bare skulle bestå av massivtre og bli brukt som referanse for de andre elementene. Totalt har det blitt testet 30 prøver. Alle testene som involverer betong har blitt gjennomført etter 28 døgns herdetid. Bøyestrekktesten er gjennomført etter NS-EN 12390-5. Det er blitt gjennomført tester for tilslag på betongen som er brukt samt trykktesting av betongterninger etter Norsk Standard. På bakgrunn av resultatene fra bøyestrekktesten kan vi konkludere med at «notches» fungerer best som skjærforbindelse mellom massivtre og betong.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to determine the best suited shear connector in screw laminated timber for use in a composite element with wood and concrete, based on the element’s strength properties. Bending tensile tests have been performed on the elements to find the deflection and break load of the elements. We have tested 10 different elements with three samples of each. Concrete was casted on three of each element except for one which were used as a reference for the other elements. A total of 30 samples have been tested. All tests involving concrete have been carried out after 28 days curing. The bending tensile test is conducted in accordance with NS-EN 12390-5. All tests on the aggregates in the concrete and the pressure test of concrete cubes is done according to Norsk Standard. Based on the results of the bending tensile tests, we can conclude that “notches” has the best function as shear connectors between the wood and concrete.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSkjærforbindelser i etasjeskiller av tre- og betongkomposittelementer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record