Show simple item record

dc.contributor.advisorEikerol, Magnar
dc.contributor.authorRapp, Synne Eide
dc.contributor.authorStefansson, Thale Vassnes
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:12Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672405
dc.description.abstractRapporten tar for seg nødkraftforsyningen til det nye sykehuset i Drammen, med utgangspunkt i Høyspent AS med samarbeidspartnere (Glitre Energi Produksjon AS og sykehusledelsen i Drammen) sitt forslag. Hensikten med oppgaven var å finne ut om driften av anlegget er både teknisk-økonomisk og miljø-teknisk gunstig. Problemstillingen var; «Hvordan kan en oppnå optimalisert drift av en nødforsyningssentral på en miljøgunstig og økonomisk måte?» Litt teori om lover, forskrifter, mål, energikilder, strømnett og komponenter til nødkraftforsyning ble presentert først. Foreslått nødkraftforsyning fra arbeidsgiver og samarbeidspartnere ble lagt frem etter teorien. Videre ble løsninger med bruk av effektbatterier til effektglatting, utbygging av solcellepanel, biodiesel kontra anleggsdiesel, biogass kontra naturgass og utslipp tilknyttet til anlegget analysert. Analysen ser også på totale drifts- og vedlikeholdskostnader av utvalgte komponenter. Basert på resultatene konkluderes det med at den miljøvennlige driften er betydelig dyrere enn en fossil drift. Likevel vil Høyspent AS med partnere sitt forslag gi en pekepinn på hvordan lignende bygg kan forsynes for å nå både Norges og verdens klimamål. Med økonomisk støtte fra ENOVA vil Energi-bygget være et nullutslippsbygg med bruk av rene brensler og solcellepaneler til egenforsyning. Det anbefales at flere land og politikere gir støtte til miljøvennlige tiltak for å motivere flere.
dc.description.abstractThis bachelor thesis reflects on the new public hospital in Drammen and its emergency power supply. The plan is that the emergency power will be supplied by renewable energy sources such as solar energy, biogas and biofuel as demanded by electricity supplier Glitre Energi Produksjon AS. The research question is: How to achieve optimized operation of emergency power supply in an environmentally beneficial and economical way? The research topic is intended to reflect on how the renewable power supply meets Norway’s climate strategy, as well as the established Paris Agreement and UN’s sustainability development goals, while operating in an economical and environmental manner. Firstly, the theoretical basis for the analysis is presented. Furthermore, the intended building plan for the emergency power plant, the Energy Building is presented. Solutions such as using power batteries for peak shaving, solar panel development, biofuel versus diesel fuel, biogas versus liquefied natural gas and emissions associated with the plant is critically analysed. A part section of the analysis also looks at the total operating and maintenance costs of some selected components. Based on the results of the analysis, it is concluded that the Energy Building's environmentally friendly operation will result in significantly higher costs compared to using fossil fuels. Nevertheless, GEP’s proposal will give a clue as to how similar buildings can be supplied to achieve both Norway's and the world's climate targets. With the help of ENOVA’s support, the Energy Building will be a zero-emission building using clean fuels and solar panels for self-supply.en
dc.publisherNTNU
dc.titleNødstrøm til nytt sykehus i Drammen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record