Show simple item record

dc.contributor.advisorSkåravik, Martin
dc.contributor.advisorTomta, Gjermund
dc.contributor.authorTrondsen, Sander Jeremiassen
dc.contributor.authorGranhei, Daniel Rølvåg
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:58Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672386
dc.description.abstractDenne oppgaven har som mål å se på mulighetene til å komprimere en hovedtavle for et skip ved å benytte standard industrihardware. Ved å benytte touchpanel, PLSer og ABB Emax 2-brytere kan mengden komponenter i tavlen reduseres, og tavlen kan gjøres mindre. Rapporten viser en økonomisk gevinst, men grunnet mangel på pris på PLS er denne antakelsen unøyaktig. Tavlen det tas utgangspunkt i er produsert av ACEL i Ålesund. Den består av to tavlehalvdeler som er adskilt med en bustie-bryter på hver tavledel. I tillegg har hver tavledel to generatorer og en thruster. Rapporten kommer opp med et forslag til løsning, der bryteren til thrusteren er plassert over bustie-bryteren. Antall tavlefelt ble dermed redusert fra 4 til 3 felt. Rapporten tar for seg forskjellige aspekter ved en tavlekonstruksjon. DNVs regelverk er mye brukt for å sikre at tavlen oppfyller deres krav. Dessuten er det gjennomført kortslutningsberegninger for dimensjonering av utstyr. Løsningen bød på utfordringer med varmeutvikling. Tavlens dimensjoner ble justert slik at varmeutviklingen ble i henhold til ABBs dokumentasjon. For at DNVs krav skal oppfylles, forutsettes det ekstra kjøling. Ved god nok kjøling kan dimensjonene nedjusteres, men dette krever nye beregninger.
dc.description.abstractThis thesis examines the possibility to reduce the dimensions on a main switchboard onboard ships by using standard industrial hardware. By using touchpanels and ABB Emax 2 circuit breakers, the required number of units may be reduced, and the switchboard may be smaller. The report shows an economical benefit, but due to lack of price on PLCs, the estimation is inaccurate. The original switchboard was produced by ACEL in Ålesund. It consists of two switchboards, separated by bus tie breakers. Each switchboard consisted of two generators and one thruster. The report suggested a solution where the thruster breaker was placed above the bus tie. The amount of switchboard sections was reduced from 4 to 3. The report is considering different aspects of the structure. DNVs rules were used to ensure that the solution was according to the standards. There was also performed short circuit analysis for dimensioning of equipment. The solution had challenges with heat generation. The switchboards dimensions were adjusted until the temperature was according to ABBs recommendation. To fulfill DNVs requirement, extra cooling needs to be installed. With acceptable cooling, the dimensions may be reduced. This requires further calculations.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKomprimering av hovedtavler på skip
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record