Show simple item record

dc.contributor.advisorJenssen, Lars Christian
dc.contributor.authorGrøtan, Elida
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:06Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672285
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler hvordan personvernet ble utfordret av ny teknologi fra 1970-tallet, spesielt ved bruk av datamaskinen mulighet til å behandle personopplysninger. Problemstillingen jeg skal besvare i teksten er som følgende: Hvordan blir personvern utfordret ved bruk av ny teknologi og hvordan har regulering av per-sonvern påvirket offentlig forvaltning ved bevaring og bruk av personopplysninger? Analysen viser at ny teknologi kan brukes på en inngripende måte som kan påvirke vårt privatliv, elektroniske spor enkeltpersoner etterlater seg kan brukes mot dem uten at man er beviste på at dette skjer. For å kunne ivareta personvernet er det behov for regelasjon som regulerer bruk av personopplysninger. Offentlig forvaltning blir påvirket siden store deler av offentlig saksbehandling består av personopplysninger noe som fører til at regulering av personvern på-virker offentlige organer igjennom hele dens livssyklus for hvordan de håndterer materialet. Sletting av personregistre og opplysninger hos forvaltningen kan føre til hull i enkelt individers dokumentasjonsgrunnlag, vår kulturelle historie og materiale som har forskningsverdi for etter-tiden. I stedet for å slette må avlevering til arkivinstitusjon bli sett på som en jevngod metode som sletting, for å ivareta materiale for allmennhetens interesse. Skal så slikt materiale bevares i arkivet må de arbeiderne reguleres med taushetsplikt for å hindre lekk av personopplysninger ved innsyn i personsensitivt materiale. Studiet ble gjennomført ved bruk av sekundærdata, ved å analysere tidligere pensum materiale og innsamlet relevant data for problemstillingen.
dc.publisherNTNU
dc.titlePersonvern og Arkiv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record