Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolt, Alexander
dc.contributor.authorFylling, Johan-Henrik
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:30Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672203
dc.description.abstractDenne rapporten er utarbeidet for å dokumentere forskningsarbeidet som er gjort på SeaQ®-rammeverket og Smart Cabin. I løpet av oppgaven er det gjennom smidig utvikling, laget en prototype for et komplett lugarautomasjonssystem, Smart Cabin. Prototypen er basert på SeaQ®-rammeverket, som er Vard sitt eget rammeverk for å utvikle broapplikasjoner. Med dette arbeidet utforskes bruken av dette rammeverket i andre brukermiljøer. Smart Cabin vil benyttes av gjester inne på deres lugarer, og av mannskapet som kan overvåke og fjernstyre systemet sentralt. Prototypen er konfigurerbar og kan tilpasset til hvilket som helst fartøy. I teorien kunne Vard ha levert det samme systemet til hoteller eller andre bygninger med behov for romautomasjon. Prototypen som er laget, er «Proof of Concept» (PoC). Mye utviklingsarbeid er utført på kort tid, av én systemutvikler. Den mest komplekse delen av prosjektet er utviklingen av sentralsystemet som skal kunne fjernstyre og overvåke inntil 2500 lugarer. Det er brukt mye tid på å gjøre lasttesting og simulering for å finne ut hvor mange lugarer man kan koble til. På grunn av mangel på utstyr er systemet kun testet med 400 lugarer, noe som gikk problemfritt. Det er opp til Vard å utføre videre testing av dette. En prototype av et touchpanel fra Bluechip har blitt testet. Touchpanelet er en liten integrert PC og touchskjerm. Den har en én-kjerne ARM-prosessor og 1000MB minne. Dette gir enheten mye lavere ytelse enn smarttelefoner. Vard ønsker å koble denne enheten direkte til lugarens programmerbare logiske styring (PLS). Touchpanelene som brukes på broen i dag, er mye kraftigere enheter basert på x86 plattformen. Disse kjører kun sin egen GUI, og backenden finnes vanligvis på en separat Linux server. Siden Vard ønsker å koble lugarens touchpanel direkte til PLS-en, har det blitt utført tester med all programvare kjørende på touchpanelet. Dette byr på utfordringer rundt plattformkompatibilitet og ytelse. Touchpanelet leveres med enten Android eller Lubuntu, der begge operativsystemene har blitt testet. SeaQ®-applikasjoner kjører ikke på Androidenheter i dag. De opererer kun på x86-plattformer med Linux. Arbeidet er nøye dokumentert i rapporten og vedleggene, slik at de som leser rapporten kan få et godt bilde av prosessen og resultatene uten å ha vært med underveis. Vedleggene inneholder modeller, arkitekturtegninger, bilder og video av systemet. I rapporten finnes det også resultater som kan brukes til å lære om nettopp hvordan SeaQ®-rammeverket kan benyttes til å utvikle andre applikasjoner enn broapplikasjoner, og nærmere bestemt Smart Cabin.
dc.description.abstractThis report is developed to document the research conducted on SeaQ® Framework and Smart Cabin. Smart Cabin is the name of a room automation system onboard cruise vessels. Throughout the course of this thesis, prototypes have been developed for a complete cabin automation system, called Smart Cabin. The development process has been conducted, using agile development techniques. The prototype is based on the SeaQ®-Framework, which is Vard’s framework for developing bridge applications. Smart Cabin will be used by guests in their respective cabins, and by the crew for surveilling and remote controlling the system. The prototype is configurable and can be adapted to any kind of vessel. Theoretically Vard can use this system to deliver room automation to buildings like hotels or offices. The prototype is considered a “Proof of Concept” (PoC). A lot of development has been done in a short amount of time, by only one developer. The most complex part of the project is the development of the central supervisory system, for remote control and surveillance of up to 2500 cabins onboard mega cruise vessels. Considerable amounts of time have been spent to test and simulate to gain knowledge regarding the maximum number of cabins connected to the system. A prototype touch device from Bluechip has been tested. The touch panel is a small integrated computer and touchscreen. It has a 1-core ARM processor and 1000MB of RAM. This gives the device performance far less than current smart phones. Vard wishes to connect this device directly to the cabin’s Programmable Logic Controller (PLC). The touch devices currently used on the Bridge, are much more powerful devices based on the x86 platform. They only host their own GUI, and the backend is usually run on a separate Linux server. As Vard wishes to connect the cabin touch device directly, tests have been conducted to run all software on the cabin touch device. This poses challenges regarding platform compatibility and performance. The touch device is shipped with either Android or Lubuntu, and during this project, both operating systems have been tested. SeaQ® applications are not used on Android devices today. They are exclusively used on x86 platforms running Linux. The work and results in this project have been carefully documented, to give the reader of the report a clear understanding of the process and the results, without having participated in the project. The attachments contain models, architectural diagrams, photos, and videos of the system. The report also contains results that can be used to learn more about how SeaQ® Framework can be utilized to develop different applications, from those found on the bridge, and specifically, Smart Cabin.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSmart Cabin - Romautomasjon på cruiseskip
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel