Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorstein Elias Løland Hjelle
dc.contributor.authorRøed, Svein Arne
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:28Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672201
dc.description.abstractEg ønska meg eit verktøy for å redusere matsvinn og betre utnytte den maten eg allereie hadde. Alt-for ofte vart meir mat handla inn på grunn av oppskrifter, impulsar eller ønsker, heller enn å brukedet som var tilgjengeleg. Som IT-student var det for meg var det naturlig å lage eit digitalt hjelpe-middel. Sjølv om eg var overtydd om at dette ville hjelpe hushaldet mitt, så ønska eg å undersøkeom informasjonsteknologi på ein konkret måte kan redusere matsvinn på samfunnsnivå.Det vert kasta mat for mange milliardar i Norge kvart år. Gjennom å utvikle ein webløysingprototypeog teste denne på utvalde personar har eg funne ut at mange er meir enn villig til å vera fleksible ivalg av matretter dersom det er gode og enkle løysningar tilgjengeleg for å hjelpe med dette.Gjennom å ta utgangspunkt i kva ein har tilgjengeleg og ikkje kva ein ønsker å laga av mat, kanpersonar, hushald og, vågar eg å påstå, samfunnet spare store ressursar.
dc.description.abstractI wanted a tool to reduce food waste and better utilize what edible resource was available. All toooften food were procured based on recipes and wants in accordance with a certain recipe, rather thanusing what was available at the time. As an IT-student the natural choice was to develop a digitaltool to help in this matter. Even though I was convinced that this tool would help me and my houseI wanted to research whether information technology could reduce food waste on a community level.Every year, in Norway alone, we throw away billions worth of food. Through developing a websolution prototype I discovered that people are more than willing to be flexible in their choice ofdishes as long as they had access to a tool that made this easy.Through starting not with what one want to make, but rather what you can make from what youalready have, individuals, households, and I dare say the larger community, can save huge amountsof resources.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKorleis redusere matsvinn ved hjelp avinformasjonsteknologi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel