Show simple item record

dc.contributor.advisorTorstein Elias Løland Hjelle
dc.contributor.authorRøed, Svein Arne
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:28Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672201
dc.description.abstractEg ønska meg eit verktøy for å redusere matsvinn og betre utnytte den maten eg allereie hadde. Alt-for ofte vart meir mat handla inn på grunn av oppskrifter, impulsar eller ønsker, heller enn å brukedet som var tilgjengeleg. Som IT-student var det for meg var det naturlig å lage eit digitalt hjelpe-middel. Sjølv om eg var overtydd om at dette ville hjelpe hushaldet mitt, så ønska eg å undersøkeom informasjonsteknologi på ein konkret måte kan redusere matsvinn på samfunnsnivå.Det vert kasta mat for mange milliardar i Norge kvart år. Gjennom å utvikle ein webløysingprototypeog teste denne på utvalde personar har eg funne ut at mange er meir enn villig til å vera fleksible ivalg av matretter dersom det er gode og enkle løysningar tilgjengeleg for å hjelpe med dette.Gjennom å ta utgangspunkt i kva ein har tilgjengeleg og ikkje kva ein ønsker å laga av mat, kanpersonar, hushald og, vågar eg å påstå, samfunnet spare store ressursar.
dc.description.abstractI wanted a tool to reduce food waste and better utilize what edible resource was available. All toooften food were procured based on recipes and wants in accordance with a certain recipe, rather thanusing what was available at the time. As an IT-student the natural choice was to develop a digitaltool to help in this matter. Even though I was convinced that this tool would help me and my houseI wanted to research whether information technology could reduce food waste on a community level.Every year, in Norway alone, we throw away billions worth of food. Through developing a websolution prototype I discovered that people are more than willing to be flexible in their choice ofdishes as long as they had access to a tool that made this easy.Through starting not with what one want to make, but rather what you can make from what youalready have, individuals, households, and I dare say the larger community, can save huge amountsof resources.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKorleis redusere matsvinn ved hjelp avinformasjonsteknologi
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record