Show simple item record

dc.contributor.advisorHolt, Alexander
dc.contributor.authorSundøy, Erlend
dc.contributor.authorStrand, Snorre
dc.contributor.authorTengs, Simen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:18Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672186
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss et økende problem hos en sårbar demografi som ofte blir oversett. Eldre mennesker på helseinstitusjoner sliter med å gjøre noe sosialt, bli underholdt og holde kroppen i gang. Denne demografien blir bare større og større, med eldrebølgen på vei. I løpet av prosjektet har vi utviklet Televindu; en cross-platform mobilapplikasjon med hovedmål å øke livskvaliteten på sykehjem og andre lignende helseinstitusjoner som huser eldre personer med demens og andre kognitive problemer. Vi tar for oss hvordan sansestimuli og reminisensterapi påvirker livskvalitet, og hvordan vi kan utvikle et system som utnytter effekten av dette. Vi har utviklet alle funksjonene som ble definert i den oppdaterte oppgaveteksten. Noen funksjoner måtte endres på grunn av omprioriteringer eller at teknologien ikke var kompatibel med systemet. Gjennomgående i prosjektet har vi fått nye krav fra oppdragsgiver som vi har tatt med i betrakting med tanke på tidsbruk og sprintplanlegging. Med noen omprioriteringer, har også alle disse funksjonene blitt implementert. Det er gjort mange studier på både sansestimuli og reminisensterapi i ulike former. Av ulike grunner kan det likevel være vanskelig å anvende denne teorien i praksis av årsaker som for eksempel mangel på ressurser og terapeuter. Det er heller ikke noen velferdsteknologier på markedet som fokuserer på sansestimuli i den grad Televindu gjør. Televindu vil dermed tilby en ny og lett måte å få tilgang til sansestimuli og reminisensterapi.
dc.description.abstractIn this project we have tried to tackle an increasing issue concerning an especially vulnerable demographic that is often overlooked. Older people in nursing homes have problems regarding sociability, entertainment and physical exercise. This demographic is currently increasing, rendering our case increasingly relevant. During the project we have developed Televindu; a cross-platform mobile application aiming to increase the quality of life in nursing homes and similar institutions housing elderly people with dementia and other cognitive problems. We explore how sensory stimulation and reminiscence therapy affects quality of life, and how we can develop a system incorporating these elements in an effective way. We have developed all functionality described in the functional specification document. Some functionality has been altered because of time priorities and incompatible technology. Throughout the project our client has supplied us with new specifications that we have implemented with some reprioritizations. There has been a lot of studies on the effects of sensory stimulation and reminiscence therapy. Multiple factors make it difficult to apply the theoretical essence of this research in a practical sense. There is currently no relevant welfare technology on the market with the same focus on sensory stimulation that we aim to offer through our finished product. Therefore, Televindu will be able to offer a new and simple way to access the beneficial effects of sensory stimulation and reminiscence therapy.en
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av mobilapplikasjonen Televindu
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record