Show simple item record

dc.contributor.advisorTorill Moen
dc.contributor.authorTrude Riset
dc.date.accessioned2020-07-29T16:01:03Z
dc.date.available2020-07-29T16:01:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670437
dc.description.abstractSammendrag Tittelen i min undersøkelse er: «Hvilke erfaringer og opplevelser har spesialpedagoger i BUP i forhold til pedagogisk terapi?». Pedagogisk terapi er en metode spesialpedagoger i BUP bruker for barn som strever med emosjonelle vansker og som ikke er emosjonelt i stand til å gjøre seg nytte av samtaleterapi. Metoden ble utviklet i England gjennom Tavistock klinikken ved Irene Caspari, samtidig som Anne Marit Sletten Duve også utviklet et lignende redskap gjennom Nic Waal Insititutt i Norge. Metoden holdes fremdeles ved like i BUP og er en del av spesialiseringsutdanningen for spesialpedagoger i BUP i dag. For å få svar på problemstillingen min valgte jeg en kvalitativ undersøkelse med seminstrukturert forskningsintervju som utgangspunkt. Jeg ønsket å intervjue tre spesialpedagoger i BUP med erfaring i bruk av metoden pedagogisk terapi. For å få grunnlag i å forske nok på dette satte jeg meg inn i teori om emosjonell utvikling og emosjonelle vansker da pedagogisk terapi er en terapi og hjelp for barn som strever emosjonelt. Disse barna blir henvist BUP for behandling. Jeg satte meg også inn i historien bak pedagogisk terapi, samt det teoretiske fundamentet pedagogisk teori bygger på. Gjennom pedagoggruppen i BUP fant jeg tre spesialpedagoger som ville la seg intervjuet. Den ene spesialpedagogen er i risikogruppen for smitte av Covid-19 og valgte derfor å trekke seg rett før intervjuet. Hun ville heller ikke la seg intervjue på skype eller telefon da hun følte hun ikke kunne bidra nok på dette måten. Det ble derfor bare intervju med to spesialpedagoger. Intervjuene ble gjennomført med lydopptak på BUPs kontor. I analysen jobbet jeg etter traktprinsippet og satt til slutt igjen med tre områder spesialpedagogene hadde opplevelsen av og erfaring med at innvirket på metoden pedagogisk terapi. Det var områdene relasjon til barnet, lek, samt struktur og forutsigbarhet. For å kunne analysere disse områdene fant jeg en del teori om relasjon, lek og hvorfor struktur og forutsigbarhet innvirker på barns atferd. Dette var til nytt da jeg analyserte funnene mine. Jeg delte funnene inn i egne avsnitt der jeg først beskriver teori, så empiri og analyse før jeg til slutt drøfter funnene opp mot teori. Til slutt har jeg et avsluttende kommentarer om undersøkelsen min.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke erfaringer og opplevelser har spesialpedagoger i BUP i forhold til pedagogisk terapi?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record