Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMathisen, Geir
dc.contributor.authorVatland, Anders
dc.date.accessioned2020-07-24T16:01:00Z
dc.date.available2020-07-24T16:01:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670182
dc.description.abstractRørbrudd, forurensing og lekkasje er arsaker til store tap av vann i vannforsyningsnettet. Feilene kan derimot bli oppdaget ved bruk av moderne malere som forutser feilene før de inntreffer. Disse målerne kan bruke Trådløs M-Bus, som er en hyppig brukt og testet standard for kommunikasjon med datainnsamlere. På grunn av at standarden skal passe til forskjellige land og regioner har den blitt laget med stor fleksibilitet. Denne fleksibiliteten kan medføre problematikk nar utstyr skal brukes sammen. Denne masteroppgaven undersøker sameksistens av utstyr fra forskjellige leverandører, ved implementere og teste en generell WM-Bus datainnsamler for å motta telegrammer fra en kommersiell måler. Flere oppsett ble implementert for a verifisere at utstyret fungerte som det skulle, og for å teste og eksperimentere med forskjellige konfigurasjoner. Resultatene viser at det foreslåtte systemet ikke klarte å motta telegrammer fra måleren. Forklaringen på dette ble senere oppdaget, og skyldes at programvaren til demonstreringsprosjektet ikke er kompatibel med den kommersielle måleren. Oppgaven konkluderer med at systemet ikke er i stand til å motta telegrammer fra måleren. Det antas derimot at det er gode muligheter for å klare det med spesifikke endringer i programvaren. Et forslag til hvordan dette kan gjennomføres er oppgitt i slutten av oppgaven, basert på erfaringer fra dette prosjektet.
dc.description.abstractLarge amounts of water are lost due to pipe-breaks, contamination, and leakages in the water supply network. Modern utility meters may be used to keep track of the state of the network, and to predict equipment failure. These meters use Wireless M-Bus, a field proven standard, to communicate with data collectors. However, the standard has been left flexible in order to suit regulations across regions, which may introduce variations across solutions. The following thesis investigates the use of equipment from different vendors, by implementing and testing a general WM-Bus kit in order to receive telegrams from a commercial meter. Several setups were implemented with the purpose of verifying that the equipment functioned as intended, and to test and experiment with different configurations. The results show that the proposed system was unable to receive telegrams from a commercial utility meter, due to problem with the WM-Bus mode used. An explanation was found, showing that the software used was inoperable with the commercial meter. The thesis concludes that the proposed system is not eligible for reception of telegrams from the commercial meter, but shows great promises of being able to with specific changes to the software stack. A proposal for a promising configuration of the system has been given, based on the experiences from the demonstration project.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTrådløs M-Bus kommunikasjon mellom utstyr fra forskjellige leverandører
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel