Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæther, Stig Arve
dc.contributor.authorKvam, Andreas
dc.date.accessioned2020-07-24T16:00:38Z
dc.date.available2020-07-24T16:00:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670172
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å utforske hvilke faktorer som er de mest sentrale for ferdighet – og prestasjonsutvikling i et talent transfer-prosjekt i idrettene langrenn og skiskyting. Et norsk-kinesisk samarbeid har gitt en unik mulighet til å undersøke hvilke faktorer som har vært viktigst for utøverne i det første året av overgangen fra en sommeridrett til enten langrenn eller skiskyting. Fagfeltet er delt i tre hoveddeler. Første del er rapporter og studier som belyser synet på generell ferdighet – og prestasjonsutvikling. Del to viser til beste praksis og studier rundt ferdighet – og prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting spesielt. Siste del av fagfeltet ser på tidligere studier og funn rundt talent transfer-program. Informantene er norske trenere som har hatt ansvar for de kinesiske utøverne som har trent delvis i Norge og delvis Kina. Trenerne har bred erfaring fra langrenns – og skiskyttermiljøet. Forskningsmetoden har vært kvalitativ, ved bruk av dybdeintervju. Funnene fra studien viser at de mentale og miljømessige faktorene virker å ha en betydelig påvirkning på ferdighet – og prestasjonsutviklingen. Fysiske, og delvis antropometriske, faktorer har også stor forklaringsgrad i følge funnene. Funnene kan brukes til å argumentere for at et holistisk syn på ferdighet – og prestasjonsutviklingen er fornuftig i et slikt prosjekt. Samtidig kan det argumenteres for at selekteringskriteriene i prosjektet i større grad burde vært farget av et holistisk syn. Overføringsverdien av disse funnene til andre toppidrettsmiljøer er ikke bevist, men det kan være en spennende vinkling på videre forskning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSentrale faktorer for ferdighet – og prestasjonsutvikling i et talent transfer-program i langrenn og skiskyting
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel