Show simple item record

dc.contributor.advisorFjørtoft, Barbro Elisabeth
dc.contributor.authorRafiq Ali, Nimatollah
dc.contributor.authorHatledal, Adrian Hole
dc.date.accessioned2020-07-22T16:03:10Z
dc.date.available2020-07-22T16:03:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669981
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å undersøke og kartlegge hvilke faktorer som driver forbrukernes etterspørsel etter Tesla i det norske elbilmarkedet. Noe som vekker refleksjoner og spørsmål om hvilke holdninger og assosiasjoner norske bilkunder har til Tesla. Hvordan blir kundene sine holdninger påvirket av andre og hva gjør dette med kjøpsintensjonen deres? Hvilket hindringer og barrierer må overvinnes for å kjøpe en Tesla? Med utgangspunkt i teorien om planlagt atferd utformet vi til sammen 6 hypotesespørsmål. En analysemodell ble også utviklet for å enkelt kartlegge de ulike faktorene som vi forventet skulle påvirker kjøpsintensjonen blant forbrukerne. For å undersøkende om hypotesen stemte og hvordan de ulike faktorene i analysemodellen virket inn, ble det gjennomført en web-basert spørreundersøkelse. Gjennom bruken av SPSS ble data fra 138 respondenter seinere analysert gjennom bruk av analyser som faktor- reliabilitet og regresjonsanalyse. Formålet med var å undersøke studiets troverdighet og for å teste de ulike hypotese. Resultatene fra denne undersøkelsen indirekte at litt over 60% av kjøpsintensjon til respondentene blir forklart av holdningene de har overfor merke, graden av miljøbevissthet, holdningene de har til innovasjon, subjektive normer, opplevd atferdskontroll og respondentens syn på den norske elbilinfrastrukturen. Av disse ulike faktorene viste det seg at holdninger til merket forklarte mest av variansen til respondentenes intensjon om å kjøpe Tesla, etterfulgt av subjektive normer og respondentenes holdning mot innovasjon. Resultatene fra undersøkelsen viser med andre ord at de viktigste driverne til forbrukerens etterspørsel etter Tesla er deres egne holdninger mot merke, subjektiv norm og holdning til innovasjon. Dette viser til at forbrukerne i større grad har mer merkebevissthet og egne meninger når det kommer til valg av produkter. Dersom et produkt også anses av andre i forbrukerens krets for å være «godkjent», er det enda større sannsynlighet for at den enkelte forbrukeren prioriterer dette produktet fremfor andre.
dc.publisherNTNU
dc.titleHVA DRIVER FORBRUKERNES ETTERSPØRSEL ETTER TESLA?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record