Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjerstad, Norvald
dc.contributor.authorBredsand, Truls Rise
dc.contributor.authorEriksen, Runar Fjeldstad
dc.contributor.authorRotset, Marius Kroken
dc.date.accessioned2020-07-19T16:03:12Z
dc.date.available2020-07-19T16:03:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669659
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven omhandler forskjellige bunntyper og hvorvidt de har en innvirkning på redskapsskade, type fangst og mengder av fangst i fiskeri. Det har blitt samlet inn data, analysert og konkludert om det er en sammenheng mellom bunntype og fangst, samt om det er sammenheng mellom redskapsskade og bunntype. I det teoretiske grunnlaget er det beskrevet relevant informasjon om fiskeredskap, hvordan kartleggingsprosessen foregår og grunnleggende informasjon om hydroakustikk brukt i kartlegging. For å komme frem til en konklusjon i denne oppgaven har de elektroniske fangstdagbøkene til fiskebåten Nordsild blitt gjennomgått, disse har gruppen fått tilgang på fra Fiskeridirektoratet. De elektroniske fangstdagbøkene inneholder informasjon om alle fiskeoperasjoner som har blitt gjennomført i perioden oktober 2010 til desember 2019. Gruppen har registrert alle kastene som er gjort i denne perioden på et eget dokument og gått videre med prosessering og analysering av fangstmengder, bunntyper og redskapsskader for å se om det er en sammenheng.
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis addresses different sea bottom types and to what degree they have an impact on catch quantity and type as well as what damage is caused to fishing gear. Through collecting and analyzing data, conclusions are reached as to whether links exist between sea bottom types as well as regarding sea bottom types and damage to fishing gear. In the theoretical basis, relevant information is given about fishing gear, how the process of surveying sea bottom types works and about how hydroacoustics is used in surveying. In reaching the conclusions for this bachelor´s thesis, the group went through the electronic catch and activity reports for the fishing vessel Nordsild, to which the Norwegian Directorate of Fisheries gave us access. These reports contain detailed information about all fisheries for this vessel in the time period from October 2010 to December 2019. The information is processed in a separate document to see if there is a connection between catches, bottom types and damage on fishing gear.
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av fangst og redskapsskade
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel