Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEerola, Malin
dc.contributor.authorGagnum, Pernille
dc.contributor.authorGrønhovd, Anette
dc.date.accessioned2020-07-19T16:01:47Z
dc.date.available2020-07-19T16:01:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669629
dc.description.abstractAbstrakt Hensikt: Denne bacheloroppgaven i ergoterapi har til hensikt å svare på problemstillingen: Hva er erfaringene ved bruk av aktivitetshjelpemidler for deltakelse i meningsfull aktivitet for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor framgangsmåten for litteraturfunn er basert på scoping review. Det ble først identifisert problemsstilling for oppgaven. Deretter ble det foretatt et grovsøk for å få oversikt over temaet, før det videre ble gjort aktuelle litteratursøk på ulike databaser. Disse søkene ble nøye gjennomgått før litteraturfunnene ble anvendt. Resultat: Resultatet baserer seg på de seks utvalgte kvalitative forskningsartiklene. Funnene fra studiene er fordelt i fire hovedkategorier: person, meningsfull aktivitet, omgivelser og utfordringer med aktivitetshjelpemidler. Resultatene fra studiene viser erfaringer som: motivasjonsfaktorer for bruk av aktivitetshjelpemidler, endring av selvbilde, sosial deltakelse, sosiale utfordringer, barrierer, muligheter for valg av aktiviteter og hvordan veien til et aktivitetshjelpemiddel oppleves. Oppsummering: Erfaringer ved bruk av aktivitetshjelpemidler tydeliggjør hvordan et hjelpemiddel kan være en kompensasjon for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse. Sett sammen med faktorene i ergoterapimodellen CMOP-E, gir det en grundigere forståelse for hvordan et aktivitetshjelpemiddel kan utvide og begrense mulighetene for deltakelse i meningsfull aktivitet. Med tanke på ergoterapeutens spisskompetanse til å se sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelser for å skape et engasjement for aktivitetsutførelse, synligjøres faktorer som ergoterapeuten har kompetanse til å forbedre. Nøkkelord: barn, unge, deltakelse, aktivitetshjelpemidler, fritidsaktivitet
dc.publisherNTNU
dc.titleDeltakelse med aktivitetshjelpemidler i meningsfull aktivitet for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel