Show simple item record

dc.contributor.advisorMalmedal, Wenche Karin
dc.contributor.authorMadsen, Anders
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:59Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669578
dc.description.abstractTittel: «Sykepleie til smitteisolerte pasienter». Hensikt: Å undersøke om pasienter som smitteisoleres opplever at isoleringen går på bekostning av psykososiale behov, og belyse hvordan sykepleier kan bidra til å ivareta disse behovene. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta pasientens psykososiale behov ved smitteisolering under sykehusoppholdet? Metode: Litteraturstudie basert på syv forskningsartikler og annen relevant fag- og pensumlitteratur. Resultat: Pasienter har både positive og negative assosiasjoner med smitteisolering, men de negative dominerer. De negative knyttes til depresjonssymptomer, angst, ensomhet, følelse av stigmatisering og å være smittsom, og mangel på kontroll. Dette som følge av dårlig informasjon/informasjon som ikke ble tatt imot, færre tilsyn, lite kontakt med personalet og generelt dårligere pleiekvalitet. Konklusjon: Opplevelsen av å være smitteisolert er subjektiv, og sykepleien bør derfor tilpasses den enkelte. Sykepleier bør gi fullstendig og forståelig informasjon, være bevisst sine handlinger og prioritere tid til denne pasientgruppa. Nøkkelord: Smitteisolering, psykososiale behov, sykepleie.
dc.description.abstractTitle: «Nursing care for isolated patients». Purpose: To examine if isolated patients experience that isolation happens at the expence of psychosocial needs and illuminate how nurses can contribute to preserve these needs. Issue: How can the nurse contribute to preserve isolated patiens´psychosocial needs during their hospital stay. Method: A study of literature base don seven scientific articles and other literature from the syllabus and the subject of nursing. Result: Patients experience both positive and negative associations of being isolated for infection precaution, but the negative experiences are dominating. These experiences are related to symptoms of depression, anxiety, loneliness, stigma, the feeling of being contagious and lack of control. This happens as a result of poor flow of information, fewer health professional encounters, less contact with staff and redused quality of general care. Conclusion: The experience of being isolated is subjective and the nursing care should be adapted each patient. The nurses should provide complete and understandable information, be aware of their actions and prioritize this group of patients. Keywords: Isolation, infection prevention and control, psychosocial needs, nursing care.
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleie til smitteisolerte pasienter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record