Show simple item record

dc.contributor.advisorGreenall, Annjo Klungervik
dc.contributor.authorNordfjellmark, Konrad
dc.date.accessioned2020-07-16T16:02:09Z
dc.date.available2020-07-16T16:02:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669365
dc.description.abstractDenne oppgaven søker å sammenligne to ulike sang oversettelser, som er laget ved bruk av ulike strategier og som er oversatt mellom språkene norsk og engelsk. Mer spesifikt, så vil oppagaven fokusere på syngbare oversettelser. Når man hører en sang, så kan man høre sangeren, musikerne, selve musikken i sin helhet og teksten, sammen utfyller de hverandre. Det samme kan bli sagt om 'pentathlon prinsippet' (pentathlon principle), en liste med kriterier laget av Peter Low (2003) hvor hvert 'prinsipp' må bli hensyntatt for å kunne oppnå et bra resultat i sin helhet. Disse prinsippene er kriterier for syngbare oversettelser og er i følge Low et ideal man burde tilstrebe å oppnå. Jeg vil bruke disse prinsippene for å analysere to sanger som er oversatt på ulikt vis for å forsøke å klassifisere den ene oversettelsen som bedre enn den andre.
dc.description.abstractThis thesis intends to compare two different song translations, one in Norwegian and one in English, with different translation strategies. More specifically, this paper will look at singable translations. When one listens to a song, one can hear the singer, the musicians, the music as a whole and the text, together they complete each other. The same can be said about the ‘pentathlon principle’, a list of criteria created by Peter Low (2003) where every ‘principle’ must be considered in order to get a high overall result. These principles can be seen as criteria for singable translations and they should be seen as an ideal when practicing singable translation. I will use these principals in order to analyze two song translations, that are translated based on different strategies in order to classify one as the better translation.
dc.publisherNTNU
dc.titleComparing different strategies in song translation by using Low's 'pentathlon principle'
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record