Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGreenall, Annjo Klungervik
dc.contributor.authorWilhelmsen, Mari Karoline
dc.date.accessioned2020-07-16T16:02:08Z
dc.date.available2020-07-16T16:02:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669364
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg intralingual oversettelse gjennom analyse av en gradert (lettlest) lesebok. Kildeteksten er Matilda av Roald Dahl og målteksten er en versjon av teksten som er monospråklig oversatt for det formål å fremme læring av engelsk som andrespråk. Analysen har som mål å identifisere oversettelsesforskyvninger og -strategier angående informasjon og vokabular. Mønstrene av forskyvninger og strategier sammenlignes deretter med eksisterende forskning på intralingual oversettelse, hvilket resulterer i den konklusjon at den graderte leseboken tilsynelatende deler noen forskyvninger og strategier, samt oversettelsesformål, med andre tilfeller av intralingual oversettelse.
dc.description.abstractThis project deals with intralingual translation through the analysis of a graded reader. The source text is Matilda by Roald Dahl and the target text is a version of the text monolingually translated for the purpose of aiding second language learning of English. The analysis aims to identify translational shifts and strategies pertaining to information and vocabulary. The patterns of shifts and strategies are then compared to existing research on intralingual translation, resulting in the conclusion that the graded reader seemingly does share some shifts and strategies, as well as translation purpose, with other instances of intralingual translations.
dc.publisherNTNU
dc.titleGraded readers: An intralingual translation case study
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel