Show simple item record

dc.contributor.advisorBaghban, Mohammad Hajmohammadian
dc.contributor.authorEggum, Runa Aaland
dc.contributor.authorGjerde, Inger Enes
dc.contributor.authorLundwall, Linn Olberg
dc.date.accessioned2020-07-09T16:02:44Z
dc.date.available2020-07-09T16:02:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663606
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler hvordan biobaserte materialer kan redusere CO2-avtrykket for betongindustrien. Den pågående globale oppvarmingen må bremses ved at CO2-utslippene reduseres. Betongindustrien er i dag en betydelig utslippsaktør og det må derfor iverksettes tiltak i industrien. Oppgaven gir en oversikt over aktuell forskning på temaet og skal svare ut problemstillingen «Hvordan kan biobaserte materialer bidra til en mer bærekraftig betong?» De aktuelle materialene som er presentert gjennom oppgaven bidrar til bærekraft gjennom å redusere bruk av klinkersement, forlenge konstruksjonslevetiden og ved at de biobaserte alternativene kan erstatte materialer som ikke er biologisk nedbrytbare. Videre blir miljøpåvirkninger, påvirkninger av betongens egenskaper og mulige bruksområder for alternativene diskutert og anbefalinger for videre arbeid og forskning blir presentert. Problemstillingen blir besvart gjennom en litteraturstudie der et bredt utvalg av aktuell forskning på området er sammenstilt og sammenlignet. Resultatene viser at det både er muligheter, gevinster og utfordringer ved å nyttiggjøre seg av biobaserte materialer i betong. Naturlig fiberarmering gir forbedret styrke for enkelte naturfiber, men bruk kan bidra til utfordringer knyttet til både støpelighet og holdbarhet. Videre er det funnet alternative bindemiddel og tilsetningsstoff som forbedrer både styrke, holdbarhet og andre egenskaper i betong. Det er avdekket biobaserte tilslag som kan anvendes for enkelte bruksområder og bruk av selvhelbredende betong kan potensielt forlenge konstruksjonslevetiden. Det er utfordringer ved å endre den ordinære betongsammensetningen og videre forskning og utredninger må gjennomføres før de kan anvendes i ordinær betongproduksjon. Det er likevel avdekket ulike bruksområder for alternativ materialbruk og at det er et potensial for å produsere bærekraftig betong i fremtiden. Utarbeidelse av felles standarder for videreutvikling og testing av alternative material framstår som avgjørende for å øke kvaliteten på framtidig forskning.
dc.description.abstractThis paper considers how CO2 emissions related to the concrete industry can be reduced by using bio-based materials in the production. Cutting emissions is crucial to slow down global warming, and as the concrete industry is a sizeable contributor to current emissions, action must be taken now. This paper presents an overview or a “state-of-the-art” of current research on the area, answering the research question “How can we use bio-based materials to get more sustainable concrete?”. The main solutions reviewed in this paper are alternatives and methods to reduce the amount of clinker cement, achieve extended longevity in structures and finding bio-based alternatives to non-biodegradable materials. The impact of these solutions on the environment, the properties of the concrete and the possible applications are discussed, and further action and areas of research is recommended. The research question is answered through a literature review, compiling and comparing results from a wide selection of current research on the area. The results implicate that there is a range of possibilities, gains and challenges when it comes to bio-based materials in concrete. Natural fibre reinforcement gives improved strength for some fibres but presents workability and durability issues. There are several additives, admixtures, binders and fillers that improve both strength and durability as well as other properties of the concrete. Bio-aggregates can be utilized for some applications and different self-healing mechanisms can extend service life of structures. All the materials have some challenges related to them, as well as areas where more research must be conducted before they can safely be utilized in concrete production. However, the majority of the materials reviewed have a variety of different applications and show great potential for making more sustainable concrete. Creating common approaches and standard testing conditions for these kinds of materials is crucial to the quality of further research.
dc.publisherNTNU
dc.titleBio-based materials for sustainable concrete
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record