Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOsen Laurits, Ottar
dc.contributor.authorSønderland Skjong, Andreas
dc.contributor.authorEriksen, Finn-Christian
dc.contributor.authorFlor, Torbjørn Inge
dc.date.accessioned2020-07-09T16:02:15Z
dc.date.available2020-07-09T16:02:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663599
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å forske på feltene Acoustic Preventative Maintenance, APM. Generelt løses forebyggende vedlikehold ved høye kostnader og lite fleksibilitet. Disse systemene har ofte behov for flere sensorer som er direkte koblet til utstyret. For å forbedre systemet ble akustikk brukt som medium mellom programvare og overvåke utstyr. Gruppen har delt oppgaven i fire moduler, der denne oppgaven fokuserer på modul to. Ved å lage et APM-system er den første problemstillingen å hente ut data fra en spesifikk kilde. Siden forebyggende vedlikehold ofte skjer i industrielle omgivelser, forventes det støyende forhold. Derfor har gruppen fokusert på å fjerne støy, separere og finne lydkilder. Resultatene i denne oppgaven viser at akustisk forebyggende vedlikehold er mulig. Temaer innen feltet APM har blitt undersøkt for å bygge et systemfundament. Algoritmene som er testet viser lovende resultater da kildelokalisering og kildeseparering fungerer etter hensikten. Men rommets impulsrespons og ekkofiltrering trenger fortsatt mer forskning. Med en kombinasjon av de gjenværende modulene i APM-systemet er et fungerende system oppnåelig.
dc.description.abstractThe purpose of the thesis is to research the fields of Acoustic Preventative Maintenance, APM. Generally, preventative maintenance is solved by high cost and low flexibility systems. These systems often have a need for multiple sensors which are directly connected to the equipment. To improve the system, the field of acoustics as a medium between software and monitored equipment was researched. The group has divided the task into four modules, where this thesis focuses on module two. By creating an APM system, the first issue is to extract data from a specific source. As preventative maintenance often happens to be in an industrial setting, noisy conditions are expected. Therefore the group has focused on removing noise, auxiliary sources and to locate sound sources. Specifically locate sound sources that are preferable within a room with numerous sources. The results in this thesis shows that acoustic preventative maintenance is possible. Topics within the fields of APM have been researched to build a system foundation. The algorithms tested by the group shows promising results as source localisation and source separation works as intended. But room impulse response and echo filtering is tested and researched, but still needs more research. With a combination of the remaining modules of the APM system, a working low-cost system is achievable.
dc.publisherNTNU
dc.titleAcoustic Condition Control
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel