Show simple item record

dc.contributor.advisorMidtbust, May Helen
dc.contributor.authorElstrøm, Martine Glenna
dc.contributor.authorEik, Katharina
dc.date.accessioned2020-07-07T16:07:51Z
dc.date.available2020-07-07T16:07:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661222
dc.description.abstractHensikt: Oppgavens hensikt er å belyse kvinners psykososiale reaksjoner etter gjennomgått mastektomi. Dette er for å belyse de utfordringene kvinner kan møte etter tapet av et bryst, og kan bidra til økt kunnskap og helhetlig sykepleie i møte med denne pasientgruppen. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie, hvor seks kvalitative forskningsartikler ble identifisert gjennom et systematisk litteratursøk og to gjennom frisøk. Resultat: Studiene viste at kvinner som gjennomgikk mastektomi opplevde at tapet av et bryst utfordret kroppsbildet, identitet og femininitet, samt den kroppslige integriteten. Dette påvirket kvinnens forhold til seg selv og andre mennesker. Konklusjon: Kvinnene opplever psykososiale reaksjoner etter en mastektomi på ulike måter. For flere kvinner medførte tapet av brystet store endringer i livet, og hennes kvinnelige og seksuelle identitet ble satt på prøve. Et endret kroppsbilde utfordret kvinnens intime og sosiale relasjoner. Til tross for dette, ble det sett på som et nødvendig inngrep hvor overlevelse var viktigere enn utseende. I møte med kvinnene bør sykepleier hjelpe henne å finne mening og mestre utfordringene knyttet til kroppsbilde, sosiale relasjoner og seksualitet.  
dc.description.abstractAim: The purpose of this assignment is to study women's psychosocial reactions after they have undergone a mastectomy. Through this, one can identify how the loss of a woman's breast can affect the individual patient's life, which challenges and changes their experience, which in turn may contribute to increased knowledge and holistic nursing practice. Method: The study is conducted through a systematic literature study. Six qualitative research articles have been identified through the systematic literature search and two by handsearching. Results: The studies show that women who has undergone a mastectomy procedure might experience that the loss of a breast can challenge their body image, identity, femininity, as well as the body integrity. Thus, the procedure can make the patient question the relationship with herself and other people. Conclusion: Women experience psychosocial reactions after a mastectomy differently. The loss of a breast may lead to major challenges, and the women’s gender and sexual identity was threatened, and challenged intimate and social relationships. Although, surviving breast cancer and living without a breast was more important than her appearance. Through this, nurses should help the women find meaning and manage the challenges related to body image, social relationship and sexuality.
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykososiale reaksjoner hos kvinner etter mastektomi
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record