Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTvedt, Terje
dc.contributor.advisorMøller-Christensen, Liv
dc.contributor.authorWiik Helgesen, Alexander
dc.contributor.authorHøjgaard Molden, Martin
dc.contributor.authorKathins, Karlis
dc.date.accessioned2020-07-07T16:05:39Z
dc.date.available2020-07-07T16:05:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661162
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven er det utarbeidet en mulighetsstudie for bybane i Ålesund. Oppgaven lyder som følger: «I denne oppgaven skal vi se på en Bybane trasé mellom Aspøya og Spjelkavik. På denne strekningen er problemstillingen vår trasevalg og stasjoner, sett i sammenheng. Vi har evaluert ulike alternativer ut ifra utvalgte kriterier basert på informasjon fra referanseprosjekter. Vi ser noe mer detaljert på trasé og stoppested på NTNU campus». I denne rapporten er det tatt sikte på å: • Samle referanseprosjekter om bybane • Innhente tekniskregelverk for bybane • Utarbeid ulike trasévalg • Evaluere alternative trasévalg • Visualisere helheten i en 2D tegning og vise trasé i 3D ved NTNU
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, a feasibility study for urban light railway in Ålesund had been prepared. The thesis reads as follows: “In this report we will look at a light railroad between Aspøya and Spjelkavik. On this stretch our problem is the choice of railways and stations, seen in context. We have evaluated various alternatives based on selected criteria and information from reference projects. We will see in some more detailed on the station around the NTNU campus. This report aims to: • Gather reference projects on urban light railways • Obtain light railway technical regulations • Prepare different route choices • Evaluate alternative route choices • Visualize the whole in a 2D drawing and show the route in 3D at NTNU campus.
dc.publisherNTNU
dc.titleMulighetsstudie for Bybane i Ålesund
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel