Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNord, Torodd Skjerve
dc.contributor.authorAdamski, Adrian
dc.contributor.authorGrefstad, Andreas Erlien
dc.contributor.authorRandem, Steffen
dc.date.accessioned2020-07-07T16:05:10Z
dc.date.available2020-07-07T16:05:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661155
dc.description.abstractOppgaven tar for seg valg av takløsning for boligblokken som bygges på Utstillingsplassen i Ålesund Sentrum. Formålet med oppgaven er å finne den optimale takløsningen gjennom å sammenligne og vurdere seks hovedkriterier; pris, byggetid, funksjon, HMS, CO2e-avtrykk og fleksibilitet. Alle løsningene som blir vurdert skal oppfylle gjeldende krav i forskrifter, reguleringsplaner og lovverk. Oppgaven fokuserer på tre ulike takløsninger, hvor to er elementkonstruksjon og ett er plassbygd tak med precut sperrekonstruksjon av I-bjelker. Elementløsningene har to ulike oppbygninger, levert av Lättelement AB og Lett-Tak Systemer AS. Disse løsningene er basert på henholdsvis I-bjelker og stål. Resultatene og vurderingene er fremstilt ved hjelp av et vektingssystem med bakgrunn i teoretisk grunnlag. Oppbygning og dimensjonering av elementløsningene er gjort av Lättelement AB og Lett-Tak Systemer AS. Det plassbygde taket er estimert ved hjelp av Holte SmartKalk og Norsk Prisbok. Byggma Group har bistått med dimensjonering av precut sperrekonstruksjon. Resultatene i oppgaven viser at ved å velge en elementløsning fra Lett-Tak Systemer AS, kan PEAB K. Nordang oppnå en kostnadsreduksjon på opptil 40 %. Konklusjonen blir derfor at plassbygd tak var riktig å utelukke, og Lett-Tak Systemer AS er den mest optimale takløsningen for Utstillingsplassen.
dc.description.abstractThis thesis explores the choice of roofing solution for the apartment block being built at Utstillingsplassen in Ålesund City Centre. The purpose of the thesis is to identify the optimal roof solution by comparing and assessing six main criteria; price, construction time, function, HSE, CO2e-imprint and flexibility. All solutions being considered comply with requirements in regulations, zoning and legislation. The thesis assesses three different roofing solutions, two of which are elemental construction and one is space-built roof with precut construction with rafters of I-beams. The element solutions are supplied by “Lättelement AB” and Lett-Tak Systemer AS, and have different structures based on I-beams and steel respectively. The results and assessments are produced using a weighting system based on review of relevant theory. The structure and dimensioning of the element solutions are done by Lättelement AB and Lett-Tak Systemer AS. Space-built roof is estimated using Holte SmartKalk, Norsk Prisbok, and Byggma Group has assisted with the dimensioning of precut construction. The results of the thesis show that by choosing an element construction from Lett-Tak Systemer AS, PEAB K. Nordang can achieve a cost reduction of up to 40%. The conclusion of the thesis is that space-built roofing solution was not optimal and correctly to exclude. Lett-Tak Systemer AS is the most optimal roofing solution for Utstillingsplassen.
dc.publisherNTNU
dc.titleValg av takløsning for boligblokken på Utstillingsplassen i Ålesund sentrum
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel