Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorFinne, Brita Engen
dc.date.accessioned2020-06-27T16:01:17Z
dc.date.available2020-06-27T16:01:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659736
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å undersøke om det å gå i barnehage har betydning for leseprestasjonene til fjerdeklassinger i Norge. I tillegg tar den for seg hvorvidt effekten av å gå i barnehage avhenger av foreldrenes bakgrunn med tanke på innvandrerstatus og grad av utdanning. Det kontrolleres også for andre faktorer som tenkes å kunne påvirke testresultatet. For å gjennomføre analysen er estimeringsmetoden OLS, minste kvadrats metode, benyttet og modellen som brukes er tatt med utgangspunkt i skoleproduktfunksjonen. Resultatet viser en positiv sammenheng mellom barnehagedeltakelse og økte leseresultater blant fjerdeklassinger i Norge. Samtidig vises det gjennom kontrollvariablene at det også er en rekke andre faktorer som har stor betydning for prestasjonen. Den positive effekten av å gå i barnehage viser seg også å være større blant barn med foreldre som ikke er født i Norge.
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av betydningen av å ha gått i barnehage på elevprestasjoner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record