Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorHercz, Lisa Yael,
dc.contributor.authorHøyer-Humberset, Magnus,
dc.contributor.authorKristensen, Henriette Storm,
dc.contributor.authorRudberg, Olav Yoo Stavheim
dc.date.accessioned2020-06-27T16:00:59Z
dc.date.available2020-06-27T16:00:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659725
dc.description.abstractInnvandrerelever presterer globalt sett dårligere enn den øvrige befolkningen. Dette har også konsistent vært tilfellet i Norge, men ikke i Canada. Denne oppgaven undersøker i hvilken grad elevprestasjoner mellom første- og andregenerasjonsinnvandrere i Norge og Canada varierer. Datasettet som blir benyttet er hentet fra PIRLS 2001, som undersøker internasjonale leseferdigheter. Ved å benytte OLS som økonometrisk metode, blir det etablert en skoleproduktfunksjon og som gjennom utvidelser inkluderer flere relevante karakteristikker som påvirker testresultatene. Konklusjonen er at det er en forskjell i elevprestasjoner mellom landene; Norges førstegenerasjonsinnvandrere presterte bedre enn de kanadiske, mens Norges andregenerasjonsinnvandrere presterte dårligere enn de kanadiske.
dc.description.abstractImmigrant students perform globally worse than the non-immigrant population. This has also consistently been the case in Norway, but not in Canada. This thesis researches to what extent student performances between first- and second-generation immigrants in Norway and Canada differ. The dataset applied is collected from PIRLS 2001, which researches international reading performances. By applying OLS as the econometric method, an education product function is established which through expansions include several relevant characteristics that influence test scores. The conclusion is that there is a difference in student performance between the countries; Norway´s first-generation immigrants performed better than the Canadian, while Norway´s second-generation immigrants performed worse than the Canadian.
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av prestasjonsforskjeller mellom innvandrerelever i Norge og Canada
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel