Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorRanes, Sven
dc.contributor.authorRobertsen, Martin
dc.contributor.authorRrustemi, Meriton
dc.contributor.authorWeie, Thomas
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:28Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657778
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett på den økonomiske utviklingen til klesbutikken Høyer Trondheim og bedriften BRANDO AS, som består av 12 klesbutikker, i perioden 2015-2018. Vi ønsket også å se på hvorvidt det forelå indikatorer på at eventuell nedgang i lønnsomhet skyldes økt netthandel. Vi har brukt offentlige regnskapttall for bedriftene, og har basert på disse regnet ut og analysert forskjellige nøkkeltall. Nøkkeltallene viser at Høyer generelt sett gjør det bedre enn BRANDO når det kommer til likviditet, finansiering og soliditet. Likevel ser vi at BRANDO har en økning i lønnsomheten i den aktuelle perioden, sammenlignet med Høyer som har en nedgang. Lønnsomhetstallene viser en generell nedgang hos begge bedriftene. Hvorvidt og eventuelt hvor mye av nedgangen som skyldes økt netthandel er vanskelig å si, men at netthandelen har en negativ effekt på lønnsomheten er naturlig å anta. Videre kunne det vært interessant å analysert firmaene som står for nettsalget til Høyer og BRANDO for å se om det er en sammenheng.
dc.description.abstractIn this study we wanted to look at the financial development of the clothing store Høyer Trondheim and the corporation Brando AS, which consist of 12 clothing stores, for the time period 2015-2018. We also wanted to examine if a potential decrease in profitability can be attributed to an increase in online shopping. For our study we have used public accounting numbers for the corporations and based on these numbers we have calculated and analyzed different key financial figures. Generally speaking, Høyer outperforms Brando in terms of the financial key figures related to liquidity, financing and solidity. Nonetheless we see that Brando has seen an increase in yearly results within our timeframe, in contrast to the decrease we observe for Høyer. Still the key financial figures regarding profitability show a general decrease for both corporations. Whether or not, and to which degree, the decrease can be attributed to online shopping is hard to determine, but it is reasonable to assume that online shopping has a negative effect on the profitability. Further on, it could be interesting to analyze the firms that are responsible for the online stores of Høyer and Brando in order to determine if there is a coherence here or not.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Høyer As og Brando As i perioden 2015-2018
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record