Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorHalvorsen, Madeleine Harung
dc.contributor.authorSætrevik, Camilla
dc.contributor.authorOvervik, Tone
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:18Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657770
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi gjennomført regnskapsanalyse og strategisk analyse av transportbedriften Børstad Transport AS (heretter omtalt som BAS). Målet har vært å belyse hvordan bedriftens utvikling har vært i årene 2017-2019, med hovedfokus på lønnsomhet. I analysedelen av oppgaven har vi analysert BAS sin likviditet, finansiering, soliditet og ikke minst lønnsomhet, hvilket har gitt et godt helhetsbilde av en gjennomgående positiv utvikling. Videre sammenlikner vi tallene til Børstad Transport AS med konkurrenten Veglo AS i en egen benchmark-del, for å bedre kunne si noe om utviklingen som har vært. Siste hoveddel av oppgaven inneholder en SWOT-analyse av BAS. Her tar vi for oss bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler med fokus på hva som kan være med på å forklare deres økonomiske utvikling de seneste årene. Generelt har BAS hatt en positiv utvikling fra 2017-2019, spesielt i 2019 hvor for eksempel totalkapitalrentabiliteten økte med hele 7,27 % fra året før. Det må dog bemerkes at vi ikke har de offisielle regnskapstallene for 2019, og at vi heller ikke fikk tak i tall fra 2019 for Veglo AS. Strategisk har BAS god evne til å tilpasse seg og utnytte sin arbeidskraft, og de har en kontinuerlig målsetting om å redusere tomgangskjøring, hvilket både kutter kostnader og sparer miljøet. Miljørestriksjoner og avgifter er konstante “trusler” fra myndighetene som BAS må forholde seg til. Fremover vil det være kritisk å klare å omstille seg etter eventuelle miljøtiltak fra myndighetene, som for eksempel krav om flere elektriske kjøretøy.
dc.description.abstractIn this paper we have conducted an accounting analysis focusing on profitability along with a strategic analysis of the transportation company Børstad Transport AS, henceforth referred to as BAS. The aim has been to illuminate how the company’s development has been throughout the years 2017-2019, with the main focus being on profitability. In the analysis section of this paper we have analyzed BAS’s liquidity, funding, solidity and of course profitability, which has given us a good overall picture of a contiuous positive development. We also included a benchmark-section where we compare the profitability of BAS with their competitor Veglo AS. The purpose of this comparison was to obtain a nuanced image of the profitability for BAS The final main part of this paper contains a SWOT-analysis of BAS, where their strenghts, weaknesses, opportunities and threats are discussed. While the accounting analysis primarily focuses on describing the development in profitability, the strategic analysis aims to better understand possible causes for the development. In general, BAS has had a positive development from 2017-2019, especially in 2019 where for instance the return on investments increased with a solid 7,3% from the previous year. Despite this we have to point out that we do not have the official numbers of BAS from 2019, nor do we have Veglo AS’s numbers from 2019. Strategically BAS have a good ability to adapt and to make use of their labor, and they have a continuous aim regarding reductions of idling. This is an initiative which both cuts cost and saves the environment. Environmental restrictions and taxes are constant “threats” from the public authorities that BAS must deal with. In the future, ability to change and adapt according to environmental restrictions from the public authorities, will be critical for BAS in order to survive.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Børstad Transport AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record