Show simple item record

dc.contributor.advisorRøyrvik, Emil André
dc.contributor.authorRugland, Åse
dc.date.accessioned2020-06-04T16:04:46Z
dc.date.available2020-06-04T16:04:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656794
dc.description.abstractTittelen på denne oppgaven er «Fra fri til bundet?» -Presters opplevelser ved innføring av fast arbeidstid. Målet med oppgaven har vært å finne ut om innføringen av fast arbeidstid for menighetsprester i 2016 kan ha hatt konsekvenser for prestetjenesten. Jeg har lagt til grunn et utforskende forskningsdesign hvor det har vært et mål å kartlegge opplevelsene prestene sitter med knyttet til denne endringen. Samtidig med dette har jeg ikke låst arbeidet fullstendig kun til å gjelde innføring av arbeidstidsavtalen i 2016. Endringer som prestetjenesten har gjennomgått er sammenvevd, noe som også kommer fram. Resultatene i dette arbeidet viser at prestene sitter med ulike erfaringer ved overgang til ny arbeidstidsavtale. Ser man snevert på kun arbeidstidsavtale viser funnene i denne undersøkelsen at endringene hos de fleste av informantene ikke oppleves som det de selv vurderer som «store». Sett i litt større kontekst av endringer er det funn i undersøkelsen som skiller seg ut og som medfører at jeg har valgt å diskutere temaet opp mot profesjonsteori. Basert på funnene i undersøkelsen stiller jeg spørsmål ved om presteprofesjonen er i endring og i hvilken retning endringene går. Hovedfunnene her knytter seg til presters opplevelse av endret kontroll over arbeidsoppgaver, endret kontroll over hvordan arbeidstid disponeres og endret kontroll over hvor prestetjenesten skal utføres. Jeg diskuterer også hvordan tilgrensende profesjoner påvirker prestetjenesten. Videre tar jeg opp spørsmålet om prestetjenesten som profesjon er i ferd med å bevege seg fra en profesjonsforståelse til en annen og ser dette opp mot påvirkning fra «New Public Management». Jeg diskuterer også frihet og fleksibilitet i arbeidstidsavtalene.
dc.description.abstractThe title of this master’s thesis is “From Free to Bound” -Pastors’ experiences following the introduction of regular work hours. The goal of this thesis is to discern what consequences the 2016 decision to change working conditions for pastors has had for ministry in general. This thesis implements an explorative research design with the goal of mapping the experiences pastors have had following this change. Concurrently, this thesis explores the decision’s effects on a greater scale. All aspects of ministry are interconnected. A change in one aspect will affect the others. The results of this study show that the experiences of pastors following this change have been widely varied. If viewed only through the narrow lens of the regular work hour agreement, participants of this study themselves will say that the changes have not been overly significant. However, when viewed from a broader context there are some findings from this study that stand out and have been examined using the sosiological theory of professions. Based on the empirical findings of this study, the question is whether the pastoral profession is changing and in what direction are these changes leading it. The primary findings address pastors’ experiences coping with changes in control over their work tasks, their work hours, and their work environments, as well as how these changes have affected freedom and flexibility within the profession. This study also explores how other professions within the church have been influenced by the changes to the pastoral profession. The ultimate query of this study becomes whether the understanding of a pastor’s profession itself and all that it constitutes is changing and if this evolution is at all connected to the “New Public Management” ordinance.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Fra fri til bundet?» -Presters opplevelser ved innføring av fast arbeidstid
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record