Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMedalen, Tor
dc.contributor.authorBjørklid, Ingrid Andrea Stenersen
dc.date.accessioned2020-05-18T09:19:07Z
dc.date.available2020-05-18T09:19:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2654745
dc.description.abstractDe største byene i Norge har stor befolkningsvekst. Dette skaper utfordringer for den fysiske planleggingen som skal legge til rette for nye boliger og transportavvikling. Samtidig står verden ovenfor en global klimakrise som har rettet fokus mot at byene må generere mindre forurensende transportarbeid. Dette kan oppnås ved at byene utvikles kompakte, slik at innbyggerne har viktige funksjoner tilgjengelig i nærheten av sitt bosted. I den kompakte byen har nærområdet mye å si i hverdagen, og det er derfor viktig å fokusere på hvordan bydelene bør utvikles. Bydelene defineres gjerne ut fra et lokalt sentrum, som er viktige for å samle aktivitetene i nærområdet. Oppgaven skal gi et innblikk i hva som kjennetegner et attraktivt lokalt sentrum, med utgangspunkt i en flercasestudie fra dagens 11 definerte lokalsenter i Trondheim. Arbeidet har vært strukturert etter fem hovedtemaer: 1. Tilgjengelighet 2. Handel og funksjoner 3. Utforming 4. Stedsopplevelse 5. Fortetting Oppgaven sammenfatter resultater fra tidligere teori og empiri med GIS-analyser, spørreundersøkelse, intervju samt kvantitative og kvalitative analyser basert på befaring av caseområdene. Funnene viser at dagens lokalsenter i Trondheim blir hyppig besøkt, men at de ikke oppleves som attraktive steder. Det gjør at aktivitetene som foregår i stor grad er nødvendige aktiviteter som for eksempel dagligvarehandel. Samtidig kommer det frem at mange ønsker noe mer enn bare et sted der det er praktisk å handle. De ønsker et sted i nærområdet der de kan møte andre mennesker, gjøre sosiale aktiviteter – et sted som er ment for opphold. For å skape sosiale møteplasser er stedets utforming av stor betydning, og i stor grad handler det om å skape grønne omgivelser med planter, blomster, trær og benker. Dette vil legge til rette for aktiviteter og liv i bydelen. Lokale sentrum vil også bli mer attraktive med økt tilbud av handelsfunksjoner, men samling av aktiviteter og andre funksjoner kan være vel så viktig for å gjøre et lokalt sentrum attraktivt. Et handelssted utformet som kjøpesenter med parkeringsplasser rundt har dårlige forutsetninger for å skape attraktive steder for opphold og rekreasjon. Et attraktivt lokalt sentrum bør heller forsøke å samle aktivitetene i området rundt et torg eller en gate. Attraktivitet i et lokalt sentrum handler i stor grad også om hvor aktivt stedet er, men aktiviteten påvirkes også av hvor attraktivt det er å oppholde seg der. For å skape aktivitet trengs mennesker, og derfor er det viktig å utvikle kompakte områder rundt lokale sentrum. Dette vil også bidra til at flere går til hverdagslige målpunkt fremfor å benytte bil, og er derfor en viktig del av bærekraftig byutvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleAttraktive lokale sentrum - En flercasestudie som undersøker hva som skal til for å utvikle attraktive lokale sentrum som et ledd i en bærekraftig byutviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel