Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStensvold, Dorthenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:23:47Z
dc.date.available2014-12-19T14:23:47Z
dc.date.created2012-01-26nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier483847nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2936-4nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264762
dc.description.abstractTRENING FOR BEDRE HELSE HOS PERSONER MED METABOLSK SYNDROM Om lag hver tredje 50-åring i den vestlige verden har metabolsk syndrom, en tilstand hvor flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer opptrer sammen. Personer med metabolsk syndrom har tre ganger så stor sannsynlighet for å dø av koronar hjerte- sykdom sammenlignet med friske. I tillegg øker metabolsk syndrom sannsynligheten for å få enkelte typer kreft. Regelmessig trening har vist seg å kunne forbedre mange av de risikofaktorene som er forbundet med metabolsk syndrom, men det er fortsatt uklart hvilken type trening som er best. Hensikten med denne doktoravhandlingen er å kartlegge hvordan ulike typer trening påvirker risikofaktorene som er forbundet med metabolsk syndrom. I tillegg ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og risiko for tidlig død i denne delen av befolkningen. Resultatene fra studiene viste at intervalltrening med høy intensitet ga flest fordelaktige forandringer i risikoprofil hos personer med metabolsk syndrom. Tolv uker med intervalltrening førte til en økning i oksygenopptak og en forbedring av endotelfunksjon. Videre fant vi en reduksjon i inflammasjon, midjemål og fettprosent etter intervalltrening. Våre funn viste også at styrketrening og en kombinasjon av disse treningstypene kan være fordelaktige for personer med metabolsk syndrom. I den generelle befolkningen har personer som er fysisk aktive lavere dødelighet enn de som ikke er fysisk aktive. Gjennom analyse av data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2), viser vi at de som hadde høyest aktivitetsnivå var de som hadde lavest risiko for tidlig død. Den største reduksjon i dødelighet fant vi likevel hos de som rapporterte å være litt fysisk aktive sammenlignet med de som var helt inaktive.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:193nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 501nb_NO
dc.titlePhysical activity, cardiovascular health and longevity in patients with metabolic syndromenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.description.degreePhD i klinisk medisinnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel