Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIbrahim, Khalid Snb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:23:43Z
dc.date.available2014-12-19T14:23:43Z
dc.date.created2011-09-25nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier443388nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2311-9nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264739
dc.description.abstractIntraoperativ ultralyd som kvalitetskontroll ved åpen hjertekirurgi Bakgrunn Avhandlingen “Intraoperative ultrasound assessment in coronary artery bypass surgery – with special reference to coronary anastomoses and the ascending aorta” er en evaluering av ultralyd som kvalitetskontroll ved undersøkelse av bypassårer til hjertets kransarterier, spesielt LIMA-LAD, samt aterosklerose i hovedpulsåren ved åpen hjertekirurgi. Doktoravhandlingen er basert på fem arbeider som alle er publisert i anerkjente internasjonale tidssskrifter. Arbeidet er en blanding av kliniske studier på pasienter og dyreeksperimentelle studier.. Resultater I det første eksperimentelle arbeidet demonstreres at dimensjonene i den opererte åreforbindelsen på hjertet varierer lite gjennom hjertesyklus. Dette funnet styrker betydningen av ultralyd som en enkel kvalitetskontroll ved koronar bypass-kirurgi. I et klinisk arbeid ble ulike deler av åreforbindelsen på hjertet (LIMA-LAD anastomosen) sammenlignet med bruk av ultralyd. Undersøkelsen viste at avløpet i en åreforbindelse kunne kvalitetssikres med ultralyd, og at operasjon på et stillestående hjerte ved hjelp av hjerte-lungemaskin ga et noe bedre resultat enn ved operasjon på et bankende hjerte. I det tredje arbeidet ble en ny to-dimensjonal ultralyd modalitet, såkalt “bloodflow imaging (BFI)”, sammenlignet med konvensjonell farge Doppler ultralyd i en dyreeksperimentell undersøkelse av bypass-kirurgi. BFI ga vesentlig bedre fremstilling av både retning og hastighet av blodstrømmen i bypass-årer på hjertets overflate. I den fjerde studien ble første del av aorta undersøkt med både transøsofageal ekkokardiografi og ultralyd-undersøkelse direkte på aorta (epiaortal ultralyd). Ultralyd av aorta direkte i operasjonsfeltet var best for å påvise og gradere aterosklerose i aorta ascendens. Dette kan derved tenkes å redusere faren ved åpen hjertekirurgi hos pasienter som har atherosklerose i den første del av hovedpulsåren. Det siste arbeidet er en pasient-kasuistikk som viser nytten av intraoperartiv kontroll av resultatet etter bypass-kirurgi. Ved kombinert bruk av ultralyd og blodstrømsmåling ble det avslørt at blodstrømmen gikk feil vei i bypass-åren, noe som medførte umiddelbar kirurgisk korreksjon med godt resultat for pasienten. Gjennom eksperimentelle og kliniske undersøkelser bidrar avhandlingen til å demonstrere at intraoperativ ultralyd-undersøkelse er et enkelt og nyttig redskap ved åpen hjertekirurgi.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:169nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680nb_NO
dc.titleIntraoperative ultrasound assessment in coronary artery bypass surgery : with special reference to coronary anastomoses and the ascending aortanb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.description.degreePhD i klinisk medisinnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel