Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCanto, Cathrin Barbaranb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:21:35Z
dc.date.available2014-12-19T14:21:35Z
dc.date.created2012-01-16nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier478625nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2961-6nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264125
dc.description.abstractLagspesifikke integrerende egenskaper hos nevroner i entorhinal cortex Entorhinal cortex (EC) blir vanligvis betraktet som den viktigste mellomstasjonen for kortikal input til og output fra den hippocampale formasjonen (HF) og er involvert i hukommelsesprosesser, sannsynligvis som et komplement til de hippocampale bidragene. Forskning på EC og HF er i samfunnets interesse, ettersom denne forskningen på sikt kan være til hjelp i forsøket på å finne medisiner til pasienter som lider av degenerative hjernesykdommer som Alzheimers sykdom. Sammenfallende cytoarkitektoniske, forbindelses- og funksjonskriterier i flere arter tilsier at man innad i EC kan skille mellom minst to underområder som generelt blir referert til som den laterale og mediale EC (henholdsvis LEC og MEC). Registrering av aktivitet i nevroner i rottens EC mens dyret er i aktivitet har vist at nevroner i MEC er spatielt modulert, mens slik modulering i stor grad er fraværende i LEC. Den sentrale hypotesen i denne avhandlingen er at forskjellene i nevrale og lokale nettverksegenskaper er nøkkelelementer som kan forklare disse rapporterte funksjonelle forskjellene mellom de to entorhinale underområdene. Derfor beskriver jeg i den første delen de fysiologiske og morfologiske karakteristikkene ved nevroner i LEC og MEC. Funksjonelle forskjeller kan også avhenge av at differensielle input blir integrert på en nettverks- eller lagspesifikk måte. I den andre delen har jeg derfor studert egenskapene ved projeksjoner til MEC fra to viktige inputstrukturer, pre- og parasubiculum. Sannsynligvis sender pre- og parasubiculum retningsinformasjon til MEC. Retningsinformasjon til EC er den informasjonen et kompass kan gi oss. Jeg konkluderer med at funksjonelle forskjeller i MEC og LEC delvis kan forklares ved morfologiske og fysiologiske forskjeller mellom spesielt nevroner i lag II, og at forskjellene i funksjoner mellom lag og områder av MEC og LEC kan påvirkes av hvordan ulike input integreres. Til slutt; resultatet som tilsier at alle nevroner i MEC mottar konvergerende input fra pre- og parasubiculum, noe som betyr at aktiviteten i MEC nevroner kan koordineres av en eller to felles input, kan også være tilfelle i LEC.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:204nb_NO
dc.titleLayer Specific Integrative Properties of Entorhinal Principal Neuronsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.description.degreePhD i nevrovitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD in Neuroscienceen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel