Show simple item record

dc.contributor.authorHelgesen, Øyvind
dc.contributor.authorSandanger, Helge Mykkeltveit
dc.contributor.authorSandbekk, Joakim
dc.date.accessioned2020-01-08T12:01:10Z
dc.date.available2020-01-08T12:01:10Z
dc.date.created2019-12-05T09:53:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-15-03439-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635326
dc.description.abstractFormålet med dette kapitlet er å studere bruksgrader, nyttenivåer og sammenhenger mellom bruk og oppfattet nytte av kundelønnsomhetsmodeller. En litteraturgjennomgang avdekker fem modeller: lønnsomhetsanalyser av enkeltkunder, kundesegmentmodeller, livsløpsmodeller, verdsettingsmodeller og modeller der kunder sees på som investeringsobjekter. I tillegg studeres kundelønnsomhetsanalyser som et overordnet eller helhetlig begrep. På dette overordnede nivået er potensiell nytte tatt med i tillegg til bruk og oppfattet nytte. Konteksten er store norske selskap. Totalt ble 437 foretak invitert til å delta i en markedsundersøkelse. Det var 171 som svarte på spørreskjemaet, en responsrate på 39 %. Det avdekkes interaksjonseffekter mellom bruk, nytte og potensiell nytte, dvs. jo større bruk, desto større nytte og vice versa. For alle fem modellene finnes positive sammenhenger mellom bruk og oppfattet nytte, men to modeller peker seg ut: (1) kundesegmentmodeller og (2) kundelønnsomhetsanalyser av enkeltkunder. Imidlertid har kundelønnsomhetsanalyser av enkeltkunder sterkere relasjon til oppfattet og potensiell nytte på overordnet nivå enn det kundesegmentmodeller har. Et annet funn er at respondentene ikke sondrer mellom følgende modeller: livsløpsmodeller, verdsettingsmodeller og modeller der kunder sees på som investeringsobjekter. Artikkelen drøfter funnene, deres ledelsesmessige implikasjoner, peker på områder for videre forskning og tilbyr en konklusjon.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.relation.ispartofModeller : Fjordantologien 2019
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleThe use and perceived managerial merit of customer profitability models in Norwaynb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber113-142nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/9788215034393-2019-05
dc.identifier.cristin1756968
dc.description.localcodeThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY 4.0). To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.nb_NO
cristin.unitcode194,60,15,0
cristin.unitnameInstitutt for internasjonal forretningsdrift
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal