Show simple item record

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorMorthen, Erlend
dc.date.accessioned2019-12-29T15:00:26Z
dc.date.available2019-12-29T15:00:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634464
dc.description.abstractForskningsprosjektet bekrefter de uformelle, dynamiske og rudimentære praksisene fulgt av oppstartbedrifter som finnes i litteraturen. Kravbehandling(requirements engineering) er gjort ad-hoc, prosesser prøves ut og beholdes eller forkastes ettersom bedriftens kontekst forandrer seg. Dette reflekterer den store graden av reaktivitet i oppstartsbedrifter. Fart kontra riktighet er kvaliteter i konflikt for produktutviklingen ettersom bedriften går fra å være tidlig-fase til å oppnå mer modenhet og stabilitet. Et steg mot å oppnå fart i riktig retning er å involvere utviklere i produktutviklingen gjennom bevisst og systematisk kommunikasjon av informasjon som er relevant for avgjørelser relatert til produktutvikling. Litteraturen innen kravbehandling i kontekst av smidig programvareutvikling og oppstartsprogramvarestartups analyserer feltet som et sett av distinkte, delvis sekven- sielle aktiviteter, som kravinnsamling, -utvelgelse, -spesifikasjon, -dokumentering, estimering, prioritering og validering. Dette studiet viser at kravbehandling er gjort helhetlig, uten strenge rammer mellom aktivitetene feltet består av. Kravbehandling som dette kan ses på som en prosess, snarere enn en samling statiske aktiviteter: Avhengighetene mellom feltets bestanddeler spiller en større rolle enn bestanddelene sett isolert. Requirement engineering er en misvisende term for hva det innebærer innen pro- gramvareutvikling generelt og oppstartsprogramvareutvikling spesielt. Jeg foreslår Software Activity Handling som den nye fagtermen for kunnskapsområdet som består av kravinnsamling, -utvelgelse, -spesifikasjon, -dokumentering, estimering, prioritering og validering.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSoftware Requirements Engineering: A Case Study of a Startup
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record