Show simple item record

dc.contributor.advisorStiklested, Trond
dc.contributor.authorHofstad, Anne-Britt
dc.contributor.authorKrutvik, Heidi
dc.date.accessioned2019-12-22T15:00:20Z
dc.date.available2019-12-22T15:00:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634379
dc.description.abstractGjennom lover og regler stiller samfunnet krav til arbeidsmiljøet, og arbeidet skal tilrettelegges på en slik måte at det ikke gir negative effekter. Mennesker i moderne samfunn bruker mye av sin tid i arbeidet, og har behovstilfredsstillelse og personlig utvikling gjennom yrket. Med raske omstillinger i samfunnet stilles det krav til høy aktivitet og effektivisering både til ledere og medarbeidere, samtidig skal arbeidsmiljøkrav etterleves. Hva skjer dersom ansatte opplever at de ikke blir hørt eller får gjennomslag for sine synspunkter? Vi har med bakgrunn i leader-member exchange theory (LMX-teori) belyst hvordan relasjonen mellom arbeidstaker og nærmeste leder påvirker arbeidstakers motivasjon i arbeidshverdagen. I tillegg til egen empiri har vi benytter oss av sekundærkilder for å løfte problemstillingens viktighet. På bakgrunn av dette har studien til hensikt å besvare følgende problemstilling: Har kvaliteten på relasjonen mellom nærmeste leder og medarbeider, med fokus på tillit og medvirkning, påvirkning på de ansattes motivasjon i arbeidshverdagen? For å besvare studiets problemstilling har vi foretatt en spørreundersøkelse, med teknisk-administrative- og vitenskapelige ansatte om respondenter. Sammen med teoretisk rammeverk innenfor klassisk organisasjons teori, relasjonsledelse, kunnskapsorganisasjoner, motivasjon, medvirkning og arbeidsmiljø, utgjør dette grunnlaget for diskusjonen. Hovedfunnene i denne oppgaven viser at teknisk-administrative og vitenskapelige ansatte er lik i grad av motivasjon i arbeidshverdagen, men at de motiveres ut fra ulike faktorer. I tillegg finner studien at kvaliteten på relasjonen mellom nærmeste leder og medarbeider har betydning i positiv retning for den ansattes motivasjon. Det samme gjelder dersom den ansatte får medvirke i sin arbeidshverdag. Med fortolkning i klassisk organisasjons- og motivasjonsteori finner studien også hvilken strategi som er mest hensiktsmessig for både leder og medarbeider å befinne seg i for å jobbe for felles mål.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHar kvaliteten på relasjonen mellom nærmeste leder og medarbeider, med fokus på tillit og medvirkning, påvirkning på de ansattes motivasjon i arbeidshverdagen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record